larsfja

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

  • Identifisere og informere om eksterne finansieringskilder
  • Utforme søknader og budsjett i samarbeid med prosjektleder og prosjektøkonom
  • Koordinering og oppfølging av prosjekt, kontraktsinngåing og rapportering
  • Ansvar for forskingsformidling, inkludert instituttet sine nettsider om forskning
Emneord: Forskningsadministrasjon
Publisert 27. juni 2019 14:42 - Sist endret 13. aug. 2019 10:48