Emilie Lindøe

Rom 220
Treffetider Onsdager 12:00-14:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters Hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Seksjon for opptak

Studiekonsulent for masterprogrammet i sosiologi.

På grunn av pågående hjemmekontor når du meg lettere via e-post enn på telefon. 

Har du spørsmål om studiene dine?

Er du bachelorstudent, kontakt SV-info
Er du masterstudent, kontakt Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ønsker du veiledning om studieløpet ditt? 

Ta kontakt per e-post om du ønsker veiledning. Jeg har også treffetid hver onsdag, se over for informasjon om tidspunkt. 

Arbeidsområder

 • Administrativt ansvar for masterprogrammet i sosiologi

 • Studieveiledning, saksbehandling av studentsaker og studenthenvendelser

 • Innpassing av utdanning i masterprogrammet fra norske og utenlandske læresteder

 • Opptak til masterprogrammet

 • Masteroppgaven - veiledningskontrakter og innlevering

 • Kvalitetssikring av program og emner

 • Organisering og mottak av nye studenter til semesterstart

 • Karriereintervjuer med tidligere masterstudenter

  Bakgrunn

 • Master i Human Geography, UiO (2021)
Emneord: Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekonsulent master, masterprogrammet i sosiologi, Undervisning, Eksamen
Publisert 15. sep. 2021 15:24 - Sist endret 15. sep. 2021 15:24