Emilie Asplund Lindøe

Førstekonsulent - Stab - ISS
Telefon +47 22857949
Rom 220
Treffetider Torsdager 12:00-13:30
Brukernavn
Besøksadresse Molkte Moes vei 31
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Seksjon for opptak

Studiekonsulent for masterprogrammet i sosiologi.

Arbeidsområder

 • Administrativt ansvar for masterprogrammet i sosiologi

 • Studieveiledning, saksbehandling av studentsaker og studenthenvendelser

 • Innpassing av utdanning i masterprogrammet fra norske og utenlandske læresteder

 • Opptak til masterprogrammet

 • Masteroppgaven - veiledningskontrakter og innlevering

 • Kvalitetssikring av program og emner

 • Organisering og mottak av nye studenter til semesterstart

 • Karriereintervjuer med tidligere masterstudenter

På grunn av hjemmekontor enkelte dager når du meg lettere via e-post enn på telefon.


Ønsker du veiledning om studieløpet ditt? 

Ta kontakt per e-post om du ønsker veiledning. Jeg har også treffetid hver torsdag, se over for informasjon om tidspunkt. 

 • Bakgrunn

 • Master i Human Geography, UiO (2021)
 • Bachelor i utviklingsstudier, UiO (2018)
 • Bachelor i historie, UiO (2017)
Emneord: Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekonsulent master, masterprogrammet i sosiologi, Undervisning, Eksamen
Publisert 15. sep. 2021 15:24 - Sist endret 29. nov. 2021 09:15