Audrey Stark

Bilde av Audrey Stark
English version of this page
Telefon +47 22844386
Rom 216
Treffetider KULKOM: etter avtale med SV-info. OLA: Etter avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Studiekonsulent for bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon (KULKOM) og masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)

Kontaktinformasjon for studenter

Er du bachelorstudent eller utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Er du masterstudent på OLA? Ta kontakt med meg direkte.

Arbeidsområder

Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon (KULKOM)

 • Administrativt ansvar for KULKOM
 • Studieveiledning
 • Studenthenvendelser og studentsaker
 • Undervisningsplanlegging
 • Eksamensplanlegging og avvikling
 • Innpassing av utdanning fra norske læresteder
 • Kvalitetssikring og evaluering av undervisning
 • Kontraktinngåelse og lønn til sensorer, timelærere, gjesteforelesere og skolebesøkere
 • Organisering av semesterstart og mottak av nye bachelorstudenter hver høst
 • Sekretær for programrådet

Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)

 • Administrativt ansvar for OLA
 • Studieveiledning
 • Studenthenvendelser og studentsaker
 • Organisering av semesterstart og mottak av nye masterstudenter hver høst
 • Undervisningsplanlegging
 • Eksamensplanlegging og avvikling
 • Prosjektforum, fasilitering av prosjektsamlinger
 • Innpassing av utdanning fra andre læresteder
 • Masteroppgaven - veiledningskontrakter og innlevering
 • Kontraktinngåelse og lønn til sensorer, timelærere, gjesteforelesere
 • Sekretær for programrådet

Bakgrunn

 • Master i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • Bachelor i kultur og samfunnsfag, sosiologi, Universitetet i Oslo
 • Bachelor of Arts, russisk områdekunnskap, Universitetet i Minnesota, USA
Emneord: Kultur og kommunikasjon, Organisasjon, ledelse og arbied, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Undervisningsplanlegging
Publisert 13. jan. 2017 07:18 - Sist endret 24. aug. 2020 07:57