Audrey Stark

Bilde av Audrey Stark
English version of this page
Telefon +47 22844386
Rom 216
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger Stab - ISS

Studiekonsulent for masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)

Arbeidsområder

 • Administrativt ansvar for OLA
 • Studieveiledning
 • Studenthenvendelser og studentsaker
 • Organisering av semesterstart og mottak av nye masterstudenter hver høst
 • Undervisningsplanlegging
 • Eksamensplanlegging og avvikling
 • Prosjektforum, fasilitering av prosjektsamlinger
 • Innpassing av utdanning fra andre læresteder
 • Masteroppgaven - veiledningskontrakter og innlevering
 • Kontraktinngåelse og lønn til sensorer, timelærere, gjesteforelesere
 • Sekretær for programrådet

Bakgrunn

 • Master i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • Bachelor i kultur og samfunnsfag, sosiologi, Universitetet i Oslo
 • Bachelor of Arts, russisk områdekunnskap, Universitetet i Minnesota, USA
Emneord: Organisasjon, ledelse og arbied, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Undervisningsplanlegging, Opptak master, Studiestart
Publisert 13. jan. 2017 07:18 - Sist endret 23. mars 2021 09:25