Tidligere prosjekter

Prosjektform har oppdragsgivere fra store statlige og private virksomheter til mindre virksomheter og organisasjoner. Temaene strekker seg fra omdømmeanalyse, via evaluering av lederkurs til kartlegging og organisasjonsanalyser.

Oppdragsgivers erfaringer

Eleni Simenou fra Virke forteller om sine erfaringer som oppdragsgiver for Prosjektforum.

Les mer om det aktuelle prosjektet og prosjektrapporten her


- Prosjektrapporten er nyttig dokumentasjon til vårt videre arbeid, og den har allerede blitt mye brukt.

Marte Buaas i Hovedorganisasjonen Virke

Les rapporten om inkluderende arbeidsliv her