Tidligere prosjekter

Prosjektform har oppdragsgivere fra store statlige og private virksomheter til mindre virksomheter og organisasjoner. Temaene strekker seg fra omdømmeanalyse, via evaluering av lederkurs til kartlegging og organisasjonsanalyser.