Tidligere oppdragsgivere

Abelia (2022)

AFF (2021, 2022)

Agenda Kaupang (2020)

AkerBP (2019)

Aker Solutions (2012, 2014, 2015)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011)

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (2015, 2017)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (2020)

DNV (2013, 2014, 2018)

Equinor (2021)

Fagforbundet (2016)

Finans Norge (2017)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010)

Hartmark Consulting (2010, 2011)

Høgskolen i Oslo og Akershus (2013)

Håpets katedral (2020)

KLP (2022)

KS (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017)

LINK Arkitektur (2018)

Lånekassen (2017)

Nasjonalforeningen for folkehelsen (2018, 2021)

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (2013)

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (2015)

NAV (2019)

Norad (2010)

NRK (2017)

Oslo Universitetssykehus (2016, 2017, 2018, 2019, 2021)

Plan Norge (2021)

Polygon (2021)

Røde Kors (2022)

Samferdselssektoren (2016)

Senter for samskapende innovasjon (2022)

SiO Helse (2020)

Snowboardforbundet (2011)

Statnett/North Sea Link (2018, 2019)

Statoil (2010, 2011, 2013)

Stovner bydel (2018)

Sweco (2021)

TechnipFMC (2020)

Telia - MyCall (2021)

UiO (20102011, 2013, 2021)

Veidekke (2012, 2014, 2015, 2016)

Virke (2012, 2013, 2014, 2017)

Visindi (2020)

Youth for Understanding (2015)

Publisert 11. juni 2021 07:40 - Sist endret 16. juni 2022 08:57