Prosjektforum 2022

Abelia

Tittel: Internasjonale skolers samfunnsmessige betydning i Norge.

Prosjektgruppe: Sofia Ceccarelli, Betty Sophie Feder, Thorvald Storm Nergaard Sunnive Amblie Sørensen og Kjetil Øversveen

Rapport

AFF

Tittel: Kunnskapshåndtering i kunnskapsorganisasjoner. Hvordan samler, deler, finner og bearbeider organisasjoner kunnskap, med formål om å anvende den?

Prosjektgruppe: Seri Bjelland, Benedicte Dalen, Scott Sjøstrøm og Torstein Nygaard Vehusheia

Rapport

Røde Kors

Tittel: Hvordan styrke mangfold og inkludering i Norges Røde Kors?

Prosjektgruppe: Erland Daae Alstad, Marte Arkøy, Helena Holmgaard Gerxhaliu og Kaja Wiig

Rapport

Senter for samskapende innovasjon

Title: Samskaping om verktøy i møte med samfunnsutfordringer

Prosjekt group: Camilla Fondenes Johansen, Laura Lekaj, Amalie Lund og Idar Henrik Seem

Report

Publisert 16. juni 2022 08:54 - Sist endret 16. juni 2022 08:59