Prosjektforum 2019

AkerBP

Tittel: Bedriftsdemokrati 2.0: Workplace som en bedriftsdemokratisk kanal i Aker BP

Prosjektgruppa besto av Anne Birthe Korsmo, Victoria Catharina Sandberg, Kari Lisa Eide, Ida Kjeldsen, Kristine Berg Heggelund og Line Kørner Ludviksen.

Studien undersøker hvordan Workplace som et sosialt media kan bidra til å styrke den
direkte medvirkningen i Aker BP. Her gjøres det et poeng av at medvirkning og medbestemmelse er demokratiske prosesser som henger sammen. Oppgaven svarer på hvordan den digitale plattformen kan spille en rolle for bedriftsdemokratiet som helhet.

Rapport

NAV

Tittel: Ledelse for nærvær i et mangfoldig arbeidsliv

Prosjektgruppa besto av Julie Dreyer, Tuva Vange, Satha Sritharan, Andrea Søhagen, Kevin Sørskogen og Nicole Reich-Andersson.

Studien undersøker hva som kjennetegner god mangfoldsledelse, og hvilke tiltak ledere benytter for å håndtere og forebygge sykefravær. Virksomhetene som inngår i studien er kjennetegnet av å være i en bransje som er utsatt for høyt sykefravær med en etnisk mangfoldig arbeidsstyrke. Problemstillingen vi har lagt til grunn er: «Hva kjennetegner god mangfoldsledelse, og hvilke tiltak kan ledere benytte for å håndtere og forebygge sykefravær på mangfoldige arbeidsplasser?». Hensikten med prosjektet er at de identifiserte tiltakene kan benyttes i andre virksomheter i samarbeid med NAV.

Rapporten

North Sea Link / Statnett

Title: Time Spent - Time Saved: A study of Learning withing the North Sea Link Project

The project group consisted of Karoline Marie Aakenes, Lars Terje Husbyn, Anna Rød, Hanna Heiberg Sverdrup, Julie Tindlund and Sanaa Bhatti Vika.

How can North Sea Link (NSL) improve their project-based learning processes? This report examines the de facto learning situation in NSL and provides recommendations
regarding how the status quo can be enhanced. By examining the de facto foundation for organizational learning in NSL by comparing it to acknowledged theory, the aim of this report has been to provide NSL with scientific-based knowledge on how they can improve their current learning situation.

Report

Oslo Universitetssykehus

Tittel: Status pakkeforløp: En rapport om implementering av pakkeforløp i psykisk helse og rus på Oslo Universitetssykehus med forkus på forløpskoordinatorrollen

Prosjektgruppa besto av Renate Aasen, Frida Basma, Siril Elgaaen, Ingrid Hermstad, Andreas Hidle, Beatrice Johannessen, Cecilie Markhus.

Prosjektet kartlegger graden av samsvar mellom forståelsesmåter på ulike nivå av implementerings- og praktiseringsansvarlige på OUS. I kartleggingen belyses også oppfattelse av utfordringer i implementeringsprosessen på et tidlig tidspunkt. Det tas utgangspunkt i de generelle pakkeforløpene og hvordan arbeidet med å oppnå målsetningen med pakkeforløpene for psykisk helse og rus har gått, med et spesielt fokus på forløpskoordinatorfunksjonen. Dette ettersom koordinering er en viktig bakenforliggende faktor for at målsetningen med pakkeforløpene skal bli oppfylt.

Rapporten

Publisert 4. sep. 2019 13:59 - Sist endret 18. juni 2021 14:04