Prosjektforum 2018

DNV GL- DIGITALIZATION & HR

Prosjektgruppa besto av Helene Kristoff, Bjarne Tautra Hoen, Lasse Adrian og Victoria Stang

This project has been conducted by four students at The University of Oslo on behalf of Global shared services (GSS) HR. This report has tried to answer the following research question; “How does digitalization affect GSS  HR’s services and the user-experiences of their customers?”. We conducted four focus group interviews with GSS HR customers and two in-depth expert interviews, trying to capture interesting findings regarding customers user-experience

Les rapporten her(PDF)

Nasjonalforeningen for folkehelsen - Å implementere en kampanje - En kartlegging av fremmede og hemmende faktorer ved implementering av kampanjen "Et mer demensvennlig samfunn"

Prosjektgruppa besto av Celine Marie Kårbø, Ida Kristine Berge, Kia Linnéa H. Engan, Malin Simonsen

Denne prosjektrapporten hadde som formål å kartlegge bevisstgjøringskampanjen «Et mer
demensvennlig samfunn», igangsatt av Nasjonalforeningen for folkehelsen etter de hadde TVaksjonen
2013. Vi har tatt for oss følgende problemstillinger: (1) hva som karakteriserte
demensarbeidet i fire norske kommuner før implementering av kampanjen «Et mer
demensvennlig samfunn», og (2) hvilke faktorer kan sies å være fremmende og/eller hemmende for implementeringen av kampanjen. Vi har benyttet et kvalitativt forskningsdesign for å undersøke implementeringen av kampanjen i disse utvalgte kommunene: Asker, Gran, Løten og Rygge. Prosjektrapporten drøfter og belyser funn innenfor emneknaggene: Strukturbaserte betingelser for implementering, kursing, aktørbaserte betingelser, Nasjonalforeningens for folkehelsens rolle. Avslutningsvis gis en rekke anbefalinger som gir råd for videre arbeid med implementeringen av kampanjen for Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Les rapporten her (PDF)

LINK Arkitektur

Prosjektgruppa besto av Michelle Elnan, Tuva Røkke, Emilie Finstad, Ingerid Kristoff og Mounir El Hamouti

Dette prosjektet har til formål å utarbeide konkrete forslag til Employee Value Proposition
(EVP) for LINK arkitektur, samt komme med innspill til aktiviteter og tiltak for en vellykket
implementering for hele virksomheten.
På bakgrunn av prosjektets formål valgte vi å benytte oss av en kvalitativ metode, der vi
gjennomførte 14 dybdeintervjuer med både medarbeidere, nøkkelpersoner og ledere i LINK
arkitektur. Hensikten med bruken av denne metoden var å samle inn informasjon for å
kartlegge hva som gjør LINK arkitektur til en attraktiv arbeidsgiver, og bruke dette som
grunnlag for videre arbeid med utarbeidelse av EVP. Et EVP kan sies å være konkrete
formuleringer eller løfter som skal vise til hvorfor denne bedriften er å foretrekke fremfor
andre virksomheter. Løftene har som mål å tiltrekke seg og beholde attraktiv arbeidskraft med formål om å styrke LINK sin konkurransekraft i markedet.

Les rapporten her (PDF)

Oslo Universitetssykehus - Effekter av IKT-systemer på
muligheter for utviklingsarbeid

Prosjektgruppa besto av Amanda Gjærum Sandberg, Ida Marie Hjelmeland, Mari Klevgård, Odd Helge Bakkan og Siv Sønstevold Brødsjømoen

På bakgrunn av erfaringene med omorganiseringene i 2016-2017 og nye tekniskadministrative
utfordringer, ønsket OUS at vi i prosjektgruppen skulle belyse sammenhengen
mellom komplekse digitale systemer og organisasjonsarbeid i store, komplekse
organisasjoner. Basert på dette har vi svart på følgende problemstillinger:
1. Hvilke institusjonelle og teknologiske faktorer påvirker prosessforløpet til
organisasjonsendringer, fra idé til implementering?
2. Hvilke muligheter og begrensninger finnes det ved utforming av organisasjonsløsninger
for klinisk virksomhet etter innføringen av DIPS?

Les rapporten her (PDF)

Statnett/North Sea Link - The “One Team” approach –
an evaluation of the North Sea Link project organization

Prosjektgruppa besto av Jenny Blom, Ulrik Røhn Amundsen Hem, Lars I. Slemdal, Synnøve Spildrejorde, Marthea Walle.

The NSL project organization was approached by the University of Oslo, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology and Human Geography to participate in “Prosjektforum - leadership and organization” – a program for Master students where students practically learn how to research and write reports by way of small research projects in the public or private sectors. The purpose of this project is to describe and evaluate the NSL “One Team” approach to project structure and project culture (Thorstad, 2017), and we wish to explore salient issues often present in dispersed teams and give feedback on how to best handle these obstacles. To do this we have conducted several interviews with informants from the NSL project organization, and we present the findings in this complete project report.

Les rapporten her (PDF)

Stovner Bydel - Fritid på Stovner sett gjennom ungdoms egne øyne og fortalt gjennom deres stemmer

Prosjektgruppa besto av Ida Eline Tangen, Martine Hillestad Stokke, Julie Hval og Elena Gonder. 

I denne studien har vi undersøkt hvorfor ungdom i Bydel Stovner bruker eller ikke bruker bydelens fritidstilbud. Formålet med prosjektet har vært å innhente informasjon om hva ungdom i Bydel Stovner gjør på fritiden, og hvordan de får informasjon om bydelens fritidstilbud. Gjennom fokusgruppeintervju med ungdom på tre utvalgte skoler i bydelen har vi kartlagt hva de gjør på fritiden og hvorfor de bruker eller ikke bruker bydelens fritidstilbud. Rapporten bygger på fokusgruppeintervju og deltakende observasjon med ungdommer i alderen 13 til 15 år.

Les rapporten her (PDF)

Publisert 16. okt. 2018 14:12 - Sist endret 17. juni 2021 04:53