Prosjektforum 2014

A Pulse Check on the New HR-Model

Oppdragsgiver var Aker Solutions, og studentgruppa bestod av Viggo Nerland, Wiweke Elisabeth Reymert, Anette Ulriksborg Monsås, Palma Kristin Larsen, Olga Pettersen og Ulrik Meisner.

The purpose of this report was to document the research group’s project at Aker Solutions. The mandate given to the group by Aker Solutions was to perform a “pulse check” on the implementation of the new Human Resource (HR) model, particularly focusing on efficiency, quality and capability to accommodate HR-needs.

The research group drew up four recommendations for Aker Solutions that presumably may strengthen the model for HR-deliveries. The first recommendation was concerned with promoting the HR-model and mind-set internally in the HR-function, and especially towards the line operation. Secondly, the group recommended placing responsibility and decision-making authority for overall HR With the line management, securing Close alignment between HR-deliveries and business objectives. The third recommendation redefined the HR business partner role, promoting four aspects of the role. Cardinal for the new role is that all tasks have strategic implications, though not all tasks are strategic in themselves. Finally, the research group recommended creating a strategic sub-unit within the existing Centres of Excellence.

Reaching Senior Professionals - an employer branding Project report

Oppdragsgiver var DNV-GL, og studentgruppa besto av Daria Fagerli, Ivar Knutsen, Elin L'Estrange, Mari Munkejord og Giddy Østby Danielsen.

DNV GL operates in a highly competitive labour market. With increasing competition for talent, standing out as an attractive employer is a significant competitive advantage. After conducting several successful employer branding projects during the last few years, DNV GL now wish to focus more attention upon attracting experienced professionals. This group requires lesstraining than their younger counterparts, and bring important expertise to the table. The aim of this project report is to describe and analyse senior professionals’ motivations to choose DNV GL as an employer

Norwegian Perspectives on EEA Projects - Identifying Factors Influencing Municipality Participation

Oppdragsgiver var KS, og studentgruppa besto av Irina-Nicoleta Bentea, Audun Sagedal Bie, Margrethe Heibø Modalsli, Alina Notø og Chris Rønningstad.

The purpose of this research project is to evaluate Norwegian municipality participation in EEA projects. We examine the municipalities’ grounds for participating or not, as well as their opinions on KS’s efforts and assistance in this process. A survey following a round of interviews uncovered that the most satisfied municipalities are those who manage to find a project for a specific issue in the municipality; Bureaucracy along with a lack of information, time and resources are the biggest obstacles; and KS provides valuable help and information, but could be more visible to municipalities. Our survey and interviews showed that there is much interest out there for participation, and by making the information more accessible and understandable for non-experts we believe that more municipalities would join projects.

Veien til Forståelse - Møtet mellom ulike nasjonaliteter på Veidekkes bygg- og anleggsprosjekter

Oppdragsgiver var Veidekke, og studentgruppa besto av Janne Jacobsen, Maren Grevstad Pettersen, Mikael Rønneberg, marit Stolpestad og Erik Sundet.

Formålet med rapporten har vært å gi et bidrag til utarbeidelsen av en felles policy for språk og kommunikasjon i Veidekke Entreprenør AS. Gjennom en empirisk undersøkelse ute på seks bygg - og anleggsprosjekter har vi forsøkt å besvare følgende problemstilling: Hvordan kan man imøtekomme utfordringer som skyldes ulike språk og kulturer på Veidekkes bygg- og anleggsprosjekter, for å sikre et skadefritt Veidekke? For å svare på problemstillingen har det blitt kartlagt (1) hvilke utfordringer linjeledelsen og åndverkerne identifiserer, (2) hvordan utfordringene imøtekommes i dag og (3) hvilke mulige tiltak de ulike informantene ser.

"HR? Det står for helse... hva var det nå igjen?" HR-relaterte behov i små og mellomstore virksomheter

Oppdragsgiver var Virke, og studentgruppa besto av Liv Hauge Norheim, Marthe Sundlan, Taban Borhan og Stig Axelsen.

Denne studien beskriver hvordan det oppleves å være leder i en liten eller mellomstor virksomhet. Hensikten med rapporten er å gi innspill til hvordan Arbeidsgiverservice, et resultatområde i VIrke, kan utvikle sine tjenester for å bedre imøtekomme små og mellomstore virksomheters HR-behov, da med særlig fokus på virksomhetens leder. Analysen ble dannet på bakgrunn av intervjuer med 15 ledere i slike virksomheter.

Publisert 10. juni 2015 13:44 - Sist endret 17. juni 2021 20:54