Prosjekforum 2012

Små virksomheter – store krav: En casestudie av tilrettelegging i varehandelen

Virke: Små virksomheter - store kravOppdragsgiver var Virke, og studentgruppa bestod av Lene Angelskår, Karoline Indreeide Grimstad, Jonas Hellan Larsen, Maren Lindhardt og Nerma Masic.

Denne rapporten er en case-analyse av tilrettelegging i små/mellomstore virksomheter. Case-virksomheten er Nille AS, et konsern som består av små enheter. Undersøkelsen bygger på observasjon og intervjuer med butikksjefer og distriktssjefer i Nille, samt rådgivere ved NAV Arbeidslivsssenter (ALS) i to fylker. Formålet er å beskrive hvordan butikksjefer i små enheter kan tilrettelegge i forbindelse med sykefravær, og hvordan de samarbeider med aktuelle hjelpere på feltet.

Sikkerhetstenkning før og nå

Veidekke: Sikkerhetstenkning før og nåOppdragsgiver var Veidekke, og studentgruppa bestod av Alexander Bøe, Alexander Golding, Anniken Krogh, Iselin Martinsen og Kjersti Kværnæs.

I rapporten har prosjektgruppen kartlagt det historiske grunnlaget for moderne sikkerhetstenkning, redegjort for paradigmer innen sikkerhetstenkning, identifisert og lokalisert ulike kunnskaps- og forskningsfronter innen sikkerhetstenkning - både nasjonalt og internasjonalt. Studentene har redegjort for dagens sikkerhetstenkning med hovedvekt på sikkerhetsledelse og i tillegg identifisert og kartlagt kjernelitteratur innen sikkerhetstenkning og sikkerhetsledelse.

"Has it been worth it?" The significance of participating in a MIC programme as seen from a Norwegian municipality´s perspective

KS: "Has it been worth it?"Oppdragsgiver var Kommunesektorens organisasjon, og studentgruppa bestod av Marianne Tranberg Bjørndal, Karl-Martin Høie, Eirin Kristiansen og Mari Nielsen Vaage.

In this report the project group has analysed if participating in a MIC programme has been worth it for Gran municipality. There has been little focus on the output for Gran in their partnership with two municipalities in Uganda. Overall there is a lack of focus on the Northern partner in this kind of partnerships. Through interviews with the participants in Gran, they found that there has been a lot of learning and personal gains for the individuals in form of cultural awareness, friendship and motivation in their work. However, it was difficult to bring the learning from the individuals to the council as a whole.

Nasjonale utfordringer - lokale løsninger: Å jobbe strategisk med arbeidsgiverpolitikk

KS: Nasjonale utfrodringer - lokale løsningerOppdragsgiver var Kommunesektorens organisasjon, og studentgruppa bestod av Kjersti Eskild Havenstrøm, Bjørn Gohn Jønsberg, Christina Markussen Rekdal, Bethina Strandberg-Jensen og Thea Holum Udnes.

Prosjektgruppen undersøkte hvor mange kommuner som pr. i dag jobber strategisk med arbeidsgiverpolitikk. I tillegg undersøkte gruppen om det å ha en arbeidsgiverstrategi bedrer kommunenes evne til å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. Studentene gjennomførte en kartleggende spørreundersøkelser blant kommuner i fem fylker, samt fokusgrupper i fem utvalgte kommuner.

Quality: Meeting expectations - constantly improving

Quality: Aker SolutionsOppdragsgiver var Aker Solutions, og studentgruppa bestod av Kai Andre Hegland, Cathrine Byremo, Erlend Sæbø, Tirill Sørli og Mia Traa.

This report provides an analysis of the state of quality and quality culture, as well as a discussion on how to achieve a desired level of quality and quality culture in Aker Subsea. Through interviews, this project has collected various statements from employees in Aker Subsea regarding quality and quality culture.

Publisert 16. aug. 2013 14:04 - Sist endret 16. juni 2021 11:15