Årsrapport ISS

Statistikk og regnskap

Alle data hentet fra FS 380.001

Statistikk Sosiologi

Antall registrerte studenter

  Vårsemester Høstsemester
Bachelor/lavere grad 844

1349

Masteremner/høyere grad 321

323

Avsluttende
Hovedfag (cand.polit.)

232 224
Til sammen

1397

1896

Vekttallsproduksjon (Kun kandidater som har bestått er medregnet)

Fag: Antall
kandidater
Total studiepoeng
SCANWELF 0 0
SOS1001 330 3390
SOS1002 277 2770
SOS1003 92 920
SOS1120 49 490
SOS2001 144 1440
SOS2100 105 1050
SOS2200 21 210
SOS2201 32 320
SOS2302 25 250
SOS2400 18 180
SOS2500 56 560
SOS2504 23 230
SOS2600 21 210
SOS300 54 1134
SOS301-1 40 480
SOS301-R2 48 288
SOS310 55 495
SOS320 42 504
SOS340 0 0
SOS4000 41 820
SOS4010 34 340
SOS4020 43 430
SOS4050 38 380
SOS4101 10 100
SOS4300 9 90
SOS4400 11 110
SOS4600 17 170
SOS4901 8 80
SOS4902 8 50
SOS4903 6 60
SOSG 114 6840
SOSHOPP 36 2160
SOSMTL 14 420
Sum 2009 30611

Avsluttende hovedfagseksamener

Avsluttende hovedfagseksamener

 

Vårsemesteret Høstsemesteret
Cand.polit. 36 12
Til sammen 36 12

Samfunnsgeografi - Antall registrerte studenter

  Vårsemesteret Høstsemesteret
Bachelor/lavere grad 264 387
Masteremner/høyere grad 98 121
Avsluttende
Hovedfag (cand. polit.)
70 63
Til sammen 432 571

Vekttallsproduksjon (Kun kandidater som har bestått er medregnet)

Fag

 

Antall
kandidater
Total studiepoeng
DEVG312 4 120
DEVG380 3 180
SGEOGN 2 30
SGEOGS 2 90
SGO110 55 1650
SGO120 64 3840
SGO221 22 660
SGO241 28 840
SGO301 3 45
Hovedfag SGO 302 12 180
Hovedfag SGO 361 18 54
Hovedfag SGO 312-316 12 1810
Hovedfag SGO 341 13 195
Hovedfag SGO 342(inkl DEV 342) 8 240
Hovedoppgave SGO390 20 1200
SGO1001 131 1310
SGO1002 0 0
SGO1900 33 330
SGO1910 0 0
SGO2400 43 430
SGO2500 61 610
SGO3100 28 560
SGO3400 0 0
SGO4001 33 495
SGO4014 8 120
SGO4015 11 165
SGO4016 6 90
Sum 620 13614

Avsluttende hovedfagseksamener

Avsluttende hovedfagseksamener

 

Vårsemesteret

Høstsemesteret

  Mann Kvinne Sum Mann Kvinne Sum
Hovedfag (cand.polit.) 1 12 13 1 6 7

Vekttallsproduksjon foregående år:

Sosiologi. Alle nivå

År:

Antall vekttall:

1996

13993

1997

12356

1998 11438

1999

9900

2000 8403
2001 8418
2002 8593

Samfunnsgeografi. Alle nivå

År:

Antall vekttall:

1996

2810

1997

2590

1998 2650

1999

2365

2000 2175
2001 2452
2002 2760

Registrerte studenter foregående år, alle nivå:

Sosiologi

År:

Antall studenter:

1996

2378

1997

2488

1998 2450

1999

2115

2000 2117
2001 2164
2002 2091

Samfunnsgeografi

År:

Antall studenter:

1996

523

1997

571

1998 665

1999

521

2000 517
2001 485
2002 567

Antall doktorgrader foregående år, begge fag:

År:

Antall doktorgrader:

1995

5

1996

8

1997

8

1998 4

1999

7

2000 10
2001 6
2002 5

Antall hovedfagsoppgaver foregående år, begge fag:

År:

Antall hovedfagsoppgaver:

1995

79

1996

97

1997

82

1998 86

1999

102

2000 108
2001 97
2002 76

REGNSKAP*

TIL DISPOSISJON  
Overført fra 2002
626.000

Bevilgninger, UiO

32.556.000

Andre inntekter (ekst. finansiert virksomhet)

5.199.000

Totalt:

39.391.000

KOSTNADER  
Fastlønn
27.588.000
Løslønn
.3.507.000
Drift

7.686.000

Totalt:

38.781.000

RESULTAT

- 400.000

*Inkl. eksterne inntekter/utgifter

 
Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 22. des. 2010 08:50