Årsrapport ISS

Samarbeidende parter

EKSTERNT FINANSIERTE FORSKNINGSPROSJEKTER

Oversikten viser eksternfinansierte prosjekter ved instituttet pr 31.12.2003.

Samfunnsgeografi

Prosjekt Bevilger Disponibelt i 2003 (NOK) Prosjekt varighet Prosjektleder
Ulik sosial mobilisering i Osloregionen NFR 230.979 Ett år Terje Wessel

Sosiologi

Prosjekt Bevilger Disponibelt i 2003 (NOK) Prosjekt varighet Prosjektleder
Osloforskning Oslo Kommune 888.054 Permanent Lise Kjølsrød
Alminnelighetens potensiale NFR 431.000 Tre år Astrid Skatvedt
Maskuline kroppsvaner NFR 587.661 Fire år Ulla-Britt Lilleaas
Korporativisme i lønnsdannelsen NFR 139.675 Avsluttet 2003 Høgsnes/Petersen
Gentrifisering/byer NFR 823.528 Ett år Oddrun Sæter
Oppvekst etterkrigstid NFR 300.000 Ett år Ivar Frønes
Psykisk helse blant somaliere RSH 550.000 Ett år Katrine Fangen
Human Capital AAD 274.568 Ett år Geir Høgsnes

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 18. jan. 2011 08:44