Årsrapport ISS

Formidling

Mediebidrag

Samfunnsgeografi

Hesselberg J. Terrorisme og fattigdom. Samfunnsgeografen Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Blindern. 2002;12(2):3-5

Hesselberg, Jan. Fattigdom i Ghana. Samfunnsgeografen 2003;13(1):3-4 Bilag

Hesselberg, Jan; Lømo, Aase. Skal norsk landbruk avvikles for å hjelpe ulandene?. Aftenposten 2003

Sosiologi

Otnes, Per Jacob. Bourdieu-reklame?. Klassekampen [Avis] 01.09.2003

Otnes, Per Jacob. Et nittitall for alle?. Klassekampen [Avis] 01.10.2003

Otnes, Per Jacob. Finnmarksrasismen avslører seg. Klassekampen [Avis] 17.06.2003

Otnes, Per Jacob. "Norges sør i nord". Klassekampen [Avis] 11.05.2003

Otnes, Per Jacob. Samisk rett nå!. Klassekampen [Avis] 04.06.2003

Skirbekk, Sigurd. "Er fundamentalismen farlig?". NRK - Studentersamfunnet i Trondheim [TV] 27.09.2003

Albrechtsen, Erling H.. Hilsen til Arnulv Hegstads 75års-dag ("Det står i notene!" + "Dvoràk og hans Requiem"). Con tact og tone (Cæciliaforeningen) 2003(1)

Albrechtsen, Erling H.. Mozarts Requiem. Con tact og tone (Cæciliaforeningen) 2003(2)
65. Birkelund, Gunn Elisabeth. Norsk sosiologforenings hederspris 2003 - Tore Lindbekk. Sosiolog-nytt 2003;28(1):43-48

Bugge, Lars. Er de rike intelligente?. Klassekampen 2003(30/12)

Bugge, Lars. Hinsides gener og vilje. Klassekampen 2003(16/9)

Bugge, Lars. Hinsides Staten?. Klassekampen 2003(25/11)

Bugge, Lars. Hvor går venstresida?. Klassekampen 2003(21/10)

Bugge, Lars; Rønning, Geir. Elitenes gode vilje [Anmeldelse av Trygve Gulbrandsen m.fl., Norske makteliter]. Prosa 2003(1)

Bugge L. Arven fra Pierre Bourdieu. Demo Oslo. 2002(2/3)

Enerstvedt RT. Om individualitet. Demo. 2002;2/3:64-7

Skirbekk Sigurd. "Familiens rolle og funksjon i dagens samfunn". In: Skirbekk Sigurd, editor. Idé Oslo. 2002(2):38-44

Otnes, Per Jacob. Arkitektur som kampsport. Arkitektnytt 2003

Pedersen, Willy. Den sosiale arven. Dagbladet 2003;28 juni

Pedersen, Willy. Det største i verden. Dagbladet 2003;3. mai

Pedersen, Willy. Dører av duft. Dagbladet 2003;31 mai

Pedersen, Willy. En enda større skam. Aftenposten 2003;15 okt

Pedersen, Willy. Gjennom ordene. Dagbladet 2003;15 nov

Pedersen, Willy. Gymtime. Dagbladet 2003;13 des

Pedersen, Willy. Han hadde langt hår. Dagbladet 2003;18 okt

Pedersen, Willy. Her er nok mat. Dagbladet 2003

Pedersen, Willy. Hvit neger, skittent speil. Dagbladet 2003;5 april

Pedersen, Willy. I det godes tjeneste. Dagbladet 2003

Pedersen, Willy. Kvinnens lyst, mannens skam. Aftenposten 2003;28 aug

Pedersen, Willy. Med brukket nese. Dagbladet 2003;26 juli

Pedersen, Willy. Mørke midt på dagen. Dagbladet 2003;20 sept

Pedersen, Willy. Rene linjer. Dagbladet 2003;8 mars


Pedersen, Willy; Sommer, Ingvild. Nettet ikke så farlig som mange tror. Aftenposten 2003;31 jan

Skirbekk, Sigurd. "Dialog mellom sivilisasjoner som vei til fred?". Aftenposten 2003(111):14-14

Sæter, Oddrun; et al.. Steder som "stunts eller som sosiale prosesser?. Arkitektnytt 2003(19)

Widerberg, Karin. Förförd av Eros: Kön och moral bland utländska kvinnor bosatta på en grekisk ö. Sociologisk forskning 2003(1):123-132

 

Populærvitenskapelige artikler

Sosiologi

Otnes, Per Jacob. Arkitektur som kampsport. Arkitektnytt 2003

Otnes, Per Jacob. Fiskeriene: Revolusjon eller reaksjon?. Sosiologisk årbok 2003;8.1:157-180

Otnes, Per Jacob. Ingen Skjerv for de fattige. Sosiologisk årbok 2003;8.1:99-103

Otnes, Per Jacob. Sosiologisk årbok blir 'tidsskrift med referee' – en diskusjon inklusive råd til våre fagkonsulenter. Sosiologisk årbok 2003;8.2:143-150

Sæter, Oddrun. "Sosiolog søker rom". Kontur [maskinlesbar fil] 2003(7/8):25-27


Utenlandsopphold

Samfunnsgeografi

Knutsen, Hege: Department of Geography, University of Waikato, New Zealand. Midten av mars til midten av april 2003.

Hetland, Øivind: feltarbeid Mali, høsten.

Hetland, Øivind: 4 uker ved NAI, Sverige.

Hesselberg, Jan: To uker i Finland.

Sosiologi

Gran, Espen: Swedish Research Institute in Istanbul, Tyrkia, 20.10.2003 til 16.01.2004.

Otnes, Per: Deltaker Collège de Frances minneseminar for Bourdieu 26.-27.6.03. Deltaker International congress for research in consumption, Wien 27.-29.6.03, innlegg Your money's worth? Deltaker ESA-kongress, Murcia, 22.-26-9.03. Innlegg Consumption before shopping.

Skirbekk, Sigurd: Polen, Warzawa 1 uke april 2003.

Widerberg, Karin: Forskeropphold i Canada.

 

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29