Årsrapport ISS

Statistikk og regnskap  

Alle data hentet fra FS 380.001

Statistikk Sosiologi

Antall studenter 2002
  Vårsemester Høstsemester
Grunnfag 581 537
Mellomfag 105 110
2. avd. (cand.sociol.) 0 0
Hovedfag (cand.polit.) 568 522
Magistergrad 0 0
Til sammen 1255 1169

 

Vekttallsproduksjon 2002 (Kun kandidater som har bestått er medregnet)
Fag Antall
kandidater
Vekttall pr. fag Total vekttall
Grunnfag 417 20 4340
Mellomfag 166 10 1170
Hovedfag, generell teori 74 7 518
Hovedfag, teorispesialisering 63 4 252
Hovedfag, kvalitativ metode 84 3 252
Hovedfag, kvantitativ metode 78 4 312
Hovedfag, tovekttallsmodul 65 2 130
Hovedfag, ettvektallsmoduler 1 1 1
Hovedoppgave 78 20 1560
Magistergrad 1 0 50
Scanwelf 6 2 12
Sum     8597

 

Avsluttende hovedfagseksamener 2002
  Vårsemesteret Høstsemesteret
Cand.sociol. 0 0
Cand.polit. 45 33
Magistergrad 1 0
Til sammen 46 33

Samfunnsgeografi

Antall studenter 2002
  Vårsemesteret Høstsemesteret
Grunnfag 133 167
Mellomfag 47 16
Hovedfag (cand. polit.) 102 107
Til sammen 282 290

 

Vekttallsproduksjon 2002 (Kun kandidater som har bestått er medregnet)
Fag Antall
kandidater
Vekttall pr. fag Total vekttall
Grunnfag SGEOGS Grunnfag SGO 120-1 15 110 15 20 225 2200
Mellomfagstillegg (SGO221/241) 39 10 390
Hovedfag SGO301 23 5 115
Hovedfag SGO 302 12 5 60
Hovedfag SGO 361 0 1 0
Hovedfag SGO 311-316 24 5 120
Hovedfag SGO 341 16 5 80
Hovedfag&emdash; SGO 342(inkl DEV 342) Hovedfag DEVG 312 7
2
10
10
70
20
Hovedoppgave 20 20 400
Sum     3680

 

Avsluttende hovedfagseksamener 2002
  Vårsemesteret Høstsemesteret
  Mann Kvinne Sum Mann Kvinne Sum
Hovedfag (cand.polit.) 5 6 11 2 7 9

Vekttallsproduksjon foregående år:

Sosiologi. Alle nivå

År: Antall vekttall:
1996 13993
1997 12356
1998 11438
1999 9900
2000 8403
2001 8418
2002 8593

Samfunnsgeografi. Alle nivå

År: Antall vekttall:
1996 2810
1997 2590
1998 2650
1999 2365
2000 2175
2001 2452
2002 2760

Registrerte studenter foregående år, alle nivå:

Sosiologi

År: Antall studenter:
1996 2378
1997 2488
1998 2450
1999 2115
2000 2117
2001 2164
2002 2091

Samfunnsgeografi

År: Antall studenter:
1996 523
1997 571
1998 665
1999 521
2000 517
2001 485
2002 567

Antall doktorgrader foregående år, begge fag:

År: Antall doktorgrader:
1995 5
1996 8
1997 8
1998 4
1999 7
2000 10
2001 6
2002 5

Antall hovedfagsoppgaver foregående år, begge fag:

År: Antall hovedfagsoppgaver:
1995 79
1996 97
1997 82
1998 86
1999 102
2000 108
2001 97
2002 76

REGNSKAP*

TIL DISPOSISJON  
Overført fra 2001 921.000
Bevilgninger 30.389.000
Andre inntekter   5.861.000
Totalt: 37.171.000
KOSTNADER  
Fastlønn 24.977.000
Løslønn 2.939.000
Drift 8.630.000
Totalt: 36.546.000
RESULTAT 625.000

*Inkl. eksterne inntekter/utgifter

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 18. jan. 2011 09:04