forskning2002.html

Forskning

Bøker

Frønes I. Digitale skiller. Fagbokforlaget. 2002:150

Jenkins R, Barton J, Bartzokas A, Hesselberg J, Knutsen HM. Environmental regulation in the new global economy. The impact on industry and competitiveness. Edward Elgar. 2002:349

Leira A. Working Parents and the Welfare State. Family Change and Policy Reform in Scandinavia. Cambridge University Press. 2002:182

Widerberg K. Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur. 2002:232


Vitenskapelige artikler i bøker, lærebøker og leksikon

Fennefoss A, Jacobsen JKS. Forståelse av turisme og turister. In: Jacobsen JKS, Eide K, editors. Turisme: Turister og samfunn Gyldendal Akademisk. 2002

Haraldsen T. Økonomisk globalisering og velferd. In: Helland L, Nafstad P, editors. Samfunnsvitenskapene - paradigmer og modeller Cappelen Akademiske Forlag, Oslo. 2002:388-407

Harpviken KB. Afghanistan - Political System. In: Levinson D, editor. Encyclopedia of Asia Scribners, Chicago. 2002

Harpviken KB. Ethnic Conflict - Afghanistan. In: Levinson D, editor. Encyclopedia of Asia Scribners, Chicago. 2002

Harpviken KB. Landmines. In: Levinson D, editor. Encyclopedia of Asia Scribners, Chicago. 2002

Høgsnes G. Likelønn: Forhandlingsstruktur og makt. In: Ellingsæter AL, Solheim J, editors. Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv Gyldendal Akademisk. 2002-12:190-216

Leira A, Saraceno C. Care: Actors, Relationships, Contexts. In: Hobson B, Lewis J, Siim B, editors. Contested Concepts in Gender and Social Politics Edward Elgar: Cheltenham. 2002:55-83

Birkeland Å, Nilsen H. Thinking in Forms. Ernst Cassirer and his Critique of the Nomothetic-Idiographic Dichotomy. In: Foss G, Kasa E, editors. Forms of Knowledge and Sensibility. Ernst Cassirer and the Human Sciences Høyskoleforlaget. 2002:93-118

Birkelund GE. Kjønn og makt i arbeidslivet - klasseanalytiske perspektiv. In: Ellingsæter AL, Solheim J, editors. Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv Gyldendal Akademisk. 2002:161-89

Mjøset L. Endene i Andeby — en amerikansk kaste. In: Søland SE, editor. Walt Disneys Donald Duck & Co. De komplette årgangene. 1956, II Egmont Serieforlaget, Oslo. 2002:4-11

Mjøset L. Samfunnsvitenskapenes natur. In: Benjaminsen TA, Svarstad H, editors. Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling Universitetsforlaget, Oslo. 2002:321-47

Mjøset L. The Nordic countries: a régulation perspective on small countries. In: Boyer R, Saillard Y, editors. Régulation theory. The State of the Art Routledge, London & New York. 2002:254-9

Norström T, Hemström R, Ramstedt M, Rossow I, Skog OJ. Mortality and population drinking. In: Norström T, editor. Alcohol in Postwar Europe Almqvist & Wiksell International. 2002:157-76

Einagel VI. Telling Stories, Making Selves. In: Bondi L, et al, editors. Subjectivities, Knowledges and Feminist Geographies Roman and Littlefield, Baltimore. 2002-07:249-64

Hesselberg J. Introduction: An urbanising world. In: Hesselberg J, editor. Issues in urbanisation Rawat Publications, New Delhi. 2002:11-37

Terje Wessel. Understanding changes in urban income inequality and social divisions: theory and evidence in Western cities. In: Davies WKD, Townshend IJ, editors. Monitoring Cities: International Perspectives International Geographical Union. 2002-12:23

Wessel T. Understanding Changes in Urban Income Inequality and Social Divisions: Theories and Evidence in Contemporary Western Cities. In: Davies WKD, Townshend I, editors. Monitoring Cities: International Perspectives International Geographical Union. 2002-12:22


Vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift

Birkelund GE. A Class Analysis for the Future? Comment on Grusy and Weeden: 'Decomposition without Death: A Reseach Agenda for a New Class Analysis'. Acta Sociologica. 2002;45(3):217-21

Bjørner T, Kjølsrød L. How GPs understand patients´stories. A qualitative study of benzodiazepine and minor opiate prescribing in Norway. European Journal of General Practice. 2002-03;8:25-30

Bugge L, Eriksen SS, Rønning GO. Prolog: En maktutredning uten struktur. Agora H. Aschehoug & Co. 2002-12-15;20(3/4):7-19

Harpviken KB. Breaking New Ground: Afghanistan's Response to Landmines and Unexploded Ordnance. Third World Quarterly. 2002-09;23(4):931-43

Høgsnes G. End of the road for the Solidarity Alternative. In: Brougthon A, editor. European Industrial Relations Review. 2002-10(345):26-30

Leira A. Updating the gender contract? Childcare reforms in Scandinavia in the 1990s. NORA Taylor and Francis, London. 2002;10(2):81-9

Millard AS, Harpviken KB, Kjellman KE. Risk Removed? Steps Towards Building Trust in Humanitarian Mine Action. Disasters. 2002-06;26(2):161-74

Mjøset L, van Holde S. Introduction: The Comparative Study of Conscription in the Armed Forces. Comparative Social Research JAI, Elsevier, Amsterdam. 2002;20:xiii-xix

Mjøset L, van Holde S. Killing for the State, Dying for the Nation: An Introductory Essay on the Life Cycle of Conscription into Europe’s Armed Forces. Comparative Social Research JAI, Elsevier, Amsterdam. 2002;20:3-94

Suhrke A, Harpviken KB, Strand A. After Bonn: Conflictual Peacebuilding. Third World Quarterly. 2002-09;3(4):875-91

Sørensen T, Mastekaasa A, Sandanger I, Kleiner R, Moum T, Klepp OM, Bøe N. Contribution of local community integration and personal social network support to mental health. Norwegian Journal of Epidemiology. 2002-09;12(3):269-74

Gerhardt H, Stokke K. Industrial district or subordinated production? A case study of small-scale carpentry industry in Accra, Ghana. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography. 2002;83(4):175-87

Yaro JA. The poor peasant: one label, different. The dynamics of rural livelihood strategies in the Gia-Kajelo communtity, Northern Ghana. Norwegian Journal of Geography Talylor and Francis. 2002;56:1-11


Vitenskapelige artikler i nordiske tidsskrift

Hansen MN. Sosial status og ekteskap innenfor legestanden. Tidsskrift for den norske lægeforening. 2002;19(122):1881-4

Harpviken KB. The Landmines Campaign: Representations and Reflections (Book Review Essay). Cooperation & Conflict. 2002-03;37(1):101-8

Widerberg K. När det overkliga blir verklighet. Sociologisk Forskning. 2002(nr 2):138-47

Album D. Parsoniansk frigjørende sosiologi. Yngvar Løchens Idealer og realiteter som eksempel på norsk funksjonalisme. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2002;43(4):569-86

Bugge L, Bugge L, Bugge L. En maktutredning uten struktur. Agora Aschehoug, Oslo. 2002(3/4)

Bugge L. Den gjennomsiktige makten. Kritikk av Maktutredningens maktforståelse. Agora Aschehoug, Oslo. 2002(3/4)

Bugge L. Identitet og makt. Agora Aschehoug, Oslo. 2002(3/4)

Bugge L. Kommunikasjon og solidaritet. Tidsskrift for samfunnsforskning Universitetsforlaget, Oslo. 2002;2

Bugge L. Kunnskap og realisme i Bourdieus kritiske sosiologi. Agora Aschehoug. 2002;1-2

Bugge L. Pierre Bourdieus teori om makt. Agora Aschehoug, Oslo. 2002(3/4)

Høgsnes G. Organisasjonseliter - makt og avmakt. Sosiologisk tidsskrift. 2002-12;10(4):308-31

Otnes PJ. Er rikdom en verdi i seg selv? In: Skogheim RMF, editor. Sosiologi i dag Novus forlag, Oslo. 2002;32(3):55-72

Pedersen W. Dyd i ars erotica: Forelskelse og seksualitet blant muslimske jenter i Norge. Sosiologisk tidsskrift. 2002;10(3):209-37

Pedersen W. Onani. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2002;43(1):50-73

Rønning GO, Eriksen SS. Maktutredningens stat. Agora H. Aschehoug & Co. 2002-12-15;20(3-4):51-80

Skirbekk S. "Kampanjejournalistikk og politisert forskning". Inter Medicos Oslo. 2002(1-2):34-6

Wessel T. Fra eie til leie - konvertering av leiegårder i norske storbyer. (From renting to owning - conversion of rental properties in major Norwegian cities). Tidsskrift for samfunnsforskning Universitetsforlaget. 2002-10;43(3):299-331

Uten referee

Bugge L. Dag Østerberg og den tidlige norske positivismekritikken. Sosiologisk årbok Oslo. 2002;1

Fennefoss A, Høgsnes G. Lønnsoppgjøret 2002: Bakgrunn, forløp og konsekvenser. Søkelys på arbeidsmarkedet. 2002-12;19(2):189-99

Høgsnes G, Petersen TKA, Togstad TM. Kjønnsforskjeller i ansettelsesprosessen. Søkelys på arbeidsmarkedet. 2002-05;19(1):85-93

Høgsnes G, Petersen TKA, Togstad TM. Kjønnsforskjeller i ansettelsesprosesser. Søkelys på arbeidsmarkedet. 2002-05;19(1):85-93

Kalleberg, R: "Ludvig Holberg - en klassiker i norsk samfunnsvitenskap", s. 16-17 i Forskningspolitikk, nr.2.

Kalleberg, R: "Om vitenskapelig ydmykhet", s. 151-185 i NESH-publikasjon r. 2, 2002: Samisk forskning og forskningsetikk. (34s)

Meland P. Religionsfrihetens tilstand i Kina og Tibet. DIN - Religionsvitenskapelig tidsskrift. 2002

Otnes PJ. Jubileum: 15 årganger Sosiologisk årbok. In: Kasin OMF, editor. Sosiologisk årbok/Yearbook of sociology Eget forlag. 2002;7(1):279-85

Otnes PJ. Kritikkens fenomenologi. In: Kasin OMF, editor. Sosiologisk årbok/Yearbook of sociology Eget forlag. 2002:249-78


Vitenskapelige rapporter i serie

Arnesen K, Enerstvedt RT, Engen EA, Engen T, Høie G, Vonen AM. Tospråklighet og lesing/skriving hos døve barn. En kartlegging av grunnskoleelever og deres språklige situasjon. The Research and Development Unit, Skådalen Resource Centre, Norwegian Support System for Special Education. 2002;16:315

Fennefoss A, Lien L. "Resultater, resultater, resultater - det er det eneste som teller". Rapport fra prosjektet "Arbeidsforhold og utfordringer innen IKT­sektoren". EL & IT Forbundet. 2002-11:52

Harpviken KB, Strand A, Ask K. Afghanistan and Civil Society. Chr. Michelsen Institute. 2002-12-08:21

Hegna K, Pedersen W. Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet. 2002:100

Mjøset L. An Essay on the Foundations of Comparative Historical Social Science. ARENA-prosjektet NFR/Universitetet i Oslo. 2002(22):50

Norström T, Skog OJ. Effekter av lördagsöppna Systembolagsbutiker: Uppföljning av de första 29 månederna. SOFI, Stockholm. 2002:25

Otnes PJ. Society and economy. Models of social Man. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. 2002-05:101

Suhrke A, Strand A, Harpviken KB. Peace-building Strategies for Afghanistan (Part 1: Lessons from Past Experiences in Afghanistan). Chr. Michelsen Institute. 2002-01:66

Sørensen T, Kleiner R, Mastekaasa A, Sandanger I, Bøe N, Bøe N. Local community resistance, change in community integration and mental health. 2002-09(01-05)

Sørensen T, Kleiner R, Sandanger I, Bøe N, Mastekaasa A, Klepp OM. Change and stability in local-community-integration and mental health. 2002-04(01-04)

Sørensen T, Mastekaasa A, Sandanger I, Kleiner R, Bøe N, Klepp OM. Individual and community predictors of mental health. 2002-11(01-06)

Bjørnar Sæther, Knut Onsager. En kunnskapsintensiv næringsklynge i en gammel industriby - eksemplet Halden. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2002-12:120

Fennefoss A, Lien L. "Resultater, resultater, resultater - det er det eneste som teller". Rapport fra prosjektet "Arbeidsforhold og utfordringer innen IKT­sektoren". EL & IT Forbundet. 2002-11:52

Knutsen HM, Wiik K. Assessing the uptake of EST in developing countries: the case of the leather tanning industry in Leòn, Mexico. UNIDO. 2002

Oldfield S, Stokke K. Western Cape Anti-Eviction Campaign Report. Department of Environmental and Geographical Science, University of Cape Town. 2002:39


Kapittel i rapport utgitt ved en annen institusjon

Mjøset L. Forholdet mellom humaniora og samfunnsvitenskapene. Notat om humanistisk velferdsforskning Norges Forskningsråd, Område for Kultur og Samfunn, Oslo. 2002

Skog OJ. How the Norwegian Centre for Advanced Study operates. In: Skog OJ, Jøssang T, Ystad V, editors. CAS Oslo 1992-2002. Advanced Study in a Norwegian Context Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo. 2002:11-3


Konferansebidrag og foredrag

Invitert foredrag ved int. vit. konf. med publisert abstract

Album D. The Prestige of Diseases. A Hidden Factor Behind Priority Bias? In: Evensen SA, Calltorp J, Norheim OF, editors. Abstracts book. 4th International Conference on Priorities in Health Care 4th International Conference on Priorities in Health Care Oslo. 2002-09-20:2007-

Birkelund GE, Dahl E. Non-Employment related to Class and Health. New Dimensions in Promoting Health. Royal College of Physicians, London. 2002-06-12

Invitert foredrag ved int. vit. konf. uten publisering

Otnes PJ. A tale of two commons. Samme som Otnes: Society and economy, ForskDok Colloque franco-norvégien EHESS, Ècole des hautes études en sciences sociales, Paris. 2002-05:1-33

Skog OJ. Addiction, Choice, and Irrationality. The Law and Economics of Irrational Behavior George Mason University. 2002

Skog OJ. Alcohol Consumption and Fatal Accidents in Canada 1950-1998. Canadian Alcohol Experiences and Nordic Perspectives Oslo. 2002

Bjørnar Sæther. Globalisation within the forest industry, the case of Norske Skog. Politisation of Nature, new formulations of culture/nature research University of Joensuu. 2002-05

Joseph A Yaro. Policy ramifications of international financial institutions on peasants in Northern Ghana. The Third World in the Global Governance System Aalborg, Denmark. 2002

Stokke K. Conceptualising the capacity of popular actors in local politics. Local Politics: Actors and Approaches Oslo. 2002-10-18

Yaro AJ. Peasant-Environment Relations: A ‘People In Places Paradigm’. ‘Politicisation of Nature: New formulations of culture/nature research’ University of Joensuu. 2002-05

Foredrag ved int. vit. konf. med publisert abstract

Klepp OM, Sørensen T, Kleiner R, Mastekaasa A, Sandanger I, Bøe N. The mental health social integration model modified by the sense of coherence. In: Gibbons JL, Joseph ME, Wilson S, Huphrey NN, editors. 31st Annual Meeting. Society for Cross-Cultural Research Santa Fe, New Mexico, USA. 2002-02-19:30-

Sørensen T, Kleiner R, Mastekaasa A, Sandanger I, Bøe N, Klepp O. Local community resistance, change in community integration and mental health. In: Sørensen T Kleiner R Mastekaasa A Sandanger I Bøe N Klepp O, Sørensen T Kleiner R Mastekaasa A Sandanger I Bøe N Klepp O, Sørensen T Kleiner R Mastekaasa A Sandanger I Bøe N Klepp O, editors. Developing partnerships: Science, policy and programmes across cultures The second World Conference. The promotion of mental health and prevention of mental and behavioural disorders. London, UK. 2002-09-11:38-

Sørensen T, Mastekaasa A, Bøe N, Klepp OM, Kleiner R, Sandanger I. Change and stability in local-community-integration and mental health. In: Gibbons JL, Joseph ME, Wilson S, Humphrey NN, editors. 31st Annual meeting. Society for Cross-Cultural Research Santa Fe, New Mexico, USA. 2002-02-19:39-40

Foredrag ved int. vit. konf. uten publisering

Kalleberg, R. "Must sociological explanations be predictive?" Paper presentert 10/7 i ISA-kongress, Brisbane, Australia, RC16 (Sociological Theory), sesjon 10: New Philosophies of Social Science. (15s)

Kalleberg, R. "Ludvig Holberg (1684-1754): the first Norwegian-Danish Social Scientist." Paper presentert 12/7 i ISA-kongress, Brisbane, Australia, i RC08 (History of sociology), sesjon 12, General sesssion III: Interpretive Contributions. (15s)

Mastekaasa A. Social Origins and Recruitment to Norwegian Business and Public Sector Elites. ISA Research Committee 28, Spring Meeting Oxford. 2002-04-10

Norström T, Skog OJ. Saturday opening of alcohol retail shops in Sweden: an impact analysis. Kettil Bruun Society Paris. 2002

Foredrag ved nasjonal vit. konf. med publisert artikkel

Wessel T. Inequality and social polarisation - explanatory framworks. Ligger på internett: http://www.program.forskningsradet.no/by/nyheter/visnyhet.html?id=17 NFR's byforskningsprogram Bergen. 2002-05-23:18

Wessel T. Nye tider ­ nytt byliv ­ nye sosiale utfordringer. Ligger på internett: http://www.program.forskningsradet.no/by/nyheter/visnyhet.html?id=18 Storbykonferansen Oslo. 2002-09-02:6

Invitert foredrag ved nasjonal vit. konf. uten publisering

Birkelund GE. Kjønn og ledelse - Norge en sinke? Forandring og forståelse, Norsk sosiologforenings årlige vinterseminar Hafjell høyfjellshotell. 2002-01-04

Wessel T. Segregasjon på boligmarkedet - et alvorlig storbyproblem? NEHOMs nasjonale boligkonferanse Bergen. 2002-04-24

Foredrag ved nasjonal vit. konf. uten publisering

Mastekaasa A. Høyere utdanning: Rekruttering, karakterer og yrkeskarriere. Utdanning, arbeidsliv og samfunn Radisson Sas Plaza Hotel, Oslo. 2002-12-04

Birkelund, Gunn: Social Background and Educational Attainment, Norway 1950-2000. Paper presentert ved The World Congress of Sociology. Brisbane, Australia.

Foredrag ved nasjonal vit. konf. med publisert abstract

Wessel T. Segregation - European Trends. World Habitat day Oct. 7th. 2002 The Segregated City Oslo. 2002-10-07

Faglig foredrag/poster ved fagmøte, fagmesse uten publisering

Kalleberg, R. "Om vitenskapelig ydmykhet." Foredrag på konferanse i Tromsø i regi av Den nasjonale forskningsetiske komité for kultur- og samfunnsfag (NESH), 23-24 mai. (15s)

Skog OJ. Avhengighet som motivasjonskonflikt. Tobakk Norge 2002, Soria Moria konferansesenter 25. februar 2002. 2002

Wessel T. Levekår, sosiale og flerkulturelle utfordringer. Utfordringer, mål og strategier for Oslos fremtid (Foredrag for byrådet i Oslo) Mastemyr. 2002-11-07

Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning

Hetland Ø. Critical realism, positionality and the case study approach - some methodological aspects of studying decentralisation and elite politics in Mali. Philosophy of Science and Methodology in "Global/Local" analyses Geografisk Institutt, Universitetet i København og Institutt for geografi og internasjonale utviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter, Sea Mine Station, Holbæk, Denmark. 2002-05-22:18

Hetland Ø. Local politics and decentralisation - some theoretical and methodological aspects of studying the decentralisation reform in Mali. Twilight Institutions and Local Politics in Developing Societies Bornholm, Denmark. 2002-09-24:23

Populærvitenskapelig foredrag

Birkelund GE. Kjønn og ledelse - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Accenture AS Aker Brygge. 2002-04-16

 

Gjesteforelesninger ved andre institusjoner i Norge:

Samfunnsgeografi:

Hesselberg, Jan:

To forelesninger ved Høgskolen i Oslo

To forelesninger for fredskorpset

Stokke, Kristian:

En forelesning ved Høgskolen i Oslo

Wessel, Terje:

En forelesning ved Norges landbrukshøgskole

En forelesning ved Inst. for statsvitenskap, Univ. i Bergen.

En forelesning ved høgskolen i Oslo.

Sosiologi:

Birkelund, Gunn:

En forelesning ved Åpent møte, Professorforeningen, UiO.

Fekjær, Silje:

To forelesninger ved Diakonhjemmets høgskole

Frønes, Ivar:

Tre forelesninger for Næringslivets hovedorganisasjon, NHO.

Tre forelesninger ved TBL

Tre forelesninger ved Fylkesmannsembeder

To forelesninger for Bygg/anlegg, Norsk trevareindustri

En forelesning ved folkeuniversitetet i Bergen

To forelesninger ved politihøgskolen

To forelesninger ved TINE

To forelesninger ved NHH

En forelesning for Nærings- og handelsdepartementet

To forelesninger for DLF

En forelesning for Stavanger Aftenblad

To forelesninger ved Høgskolen i Østfold

En forelesning for Kunnskapsforlaget

En forelesning for Sparebankforeningen

En forelesning for Storebrand

En forelesning for BFD/SSB

Tre forelsesninger ved forskjellige skoler

Kalleberg, Ragnvald:

En forelesning ved NTNU

Leira, Arnlaug:

En forelesning for NFR, invitert innledning ved konferanse om barnehageforskning.

En forelesning for NFR med paper til seminar om barne/familieforskning.

En forelesning ved ISF med paper til seminar om velferdsstat og hverdagsliv.

En forelesning ved HiO, invitert 8. mars forelesning.

Lilleaas, Ulla-Britt:

En forelesning ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Mjøset, Lars:

En forelesning for NFR sitt velferdsprogram

En forelesning for LOs samfunnsøkonomisk avdeling

Pedersen, Willy:

Ca. 20 foredrag og forelesninger for ulike institusjoner, bl.a. Barne- og familiedepartementet, Sosialdepartementet, Oppland fylkeskommune, Møre- og romsdal fylkeskommune.

Skirbekk, Sigurd:

En forelesning ved Kongsberg Maritime Skipping, Horten

Sæter, Oddrun:

En forelesning for utsmykkingsfondet, Innleder til konferanse.

Widerberg, Karin:

En forelesning ved Univ. i Tromsø

Tre forelesninger ved Høgskolen i Stavanger

En forelesning ved NTNU

Åtte forelesninger ved Høgskolen i Oslo

En forelesning ved HMS/Haugesund

En forelesning ved det juridiske fakultet


Gjesteforelesninger i utlandet:

Samfunnsgeografi:

Hesselberg, Jan:

24 forelesninger ved Dept. of Social Policy, Univ. of Joensuu, Finland.

Stokke, Kristian:

En forelesning ved Univ. of Cape Town

Sæther, Bjørnar:

En forelesning ved Dept. of Social Policy, Univ. of Joensuu, Finland.

Sosiologi:

Frønes, Ivar:

En forelesning ved Ålborg universitet

Leira, Arnlaug:

En forelesning for dr.studenter ved Univ. i Lisboa.

En forelesning ved Univ. of Tilburg.

Otnes, Per:

En forelesning ved Maison des sciences de L´Homme, Centre de Sociologie Europienne

Skirbekk, Sigurd:

En forelesning ved AS/Univ. of Queensland, Australia.

Sæter, Oddrun:

En forelesning ved bykonferanse i Helsinki.

Widerberg, Karin:

En forelesning ved Sociologiske inst. Stockholms universitet

En forelesning ved Mitthøgskolen i Østersund

En forelesningved ungdomsmottaket, Sverige

En forelesning ved IATUR, Portugal

To forelesninger ved Umeå universitet

En forelesning ved Sociologiske inst. Gøteborg universitet

Omlag 30 foredrag, opposisjoner m.v. ved like anledninger.u

 

Pågående forskning:

Samfunnsgeografi:

Hesselberg, Jan:

Liberalisering av handel med mat: Konsekvenser for utvikling i Sør. Prosjekt med Landbrukets utredningskontor. Avsluttes høsten 2003.

Knutsen, Hege:

"The garment industry in Vietnam . A stepping stone of industrialisation?"

Artikler levert for vurdering i 2003.

Stokke, Kristian:

Local politics and democratisation in developing countries. Med Olle Törnquist. 2002-2004.

Politics of public services privatisation in South Africa. Med Sophie Oldfield. 2002-2004.

Sæther, Bjørnar:

Industrimiljøet i Halden. Empirisk del ferdig høst 2002.

Wessel, Terje:

Ulikhet, sosial differensiering og mobilitet i Osloregionen. Ferdig 2004/2005.

Sosiologi:

Birkelund, Gunn:

Educational homogamy in Norway- trends and patterns. Med Heldal, SSB. Avsluttes 2003.

Job values, career pland and gender. A study of students in business economy. Med Gooderham, Nordhaug, NHH og Ringdal, NTNU. Avsluttes 2003.

Employment, class, gender and health. Med Dahl, HiO. Avsluttes 2004.

Social background and educational attainment. Med Ringdal, NTNU.

Fekjær, Silje:

Majoritetsforståelsen i praksis - faktisk og antatt bruk av rusmidler blant ungdom i Porsgrunn. Samarbeid med Hilde Pape, NOVA.

Fennefoss, Arvid:

Norsk korporativisme og makt (2002-2003).

Frønes, Ivar:

Barn og unges levekår i Norden. Medarbeider: Elisabeth Backe Hansen, NOVA. Pågår til 2005

Digitale skiller. Ved Intermedia, UiO, avsluttet vinteren 2002.

Oppvekst i etterkrigs-Norge. Med An-Magritt Jesen, UiT. Pågår til 2005.

Generasjoner, barndom og livsløp i Norge. Noe under publisering i 2003.

Høgsnes, Geir:

Korporativisme - Makt- og demokratiutredningen - ferdig 2003.

Kjønnsforskjeller AAD 2002-2003.

Inkluderende arbeidsliv. NFR 2003-2005.

Kjølsrød, Lise:

Prosjekt om spesialisert lek i spesialiserte samfunn som planlegges avsluttet i 2005.

Leira, Arnlaug:

Velferdsstat og hverdagsliv. NFR-støttet prosjekt samarbeid med Ellingsæter, inkl. bokprosjekt.

"Working Parents and the Welfare State", avsl. bokprosjekt, Cambridge Univ. Press.

Lilleaas, Ulla-Britt:

Maskuline kroppsvaner og helseforståelser (2002-2005). Studentmedarbeidere: Live Wilhelmsen, Marianne Lien, Jorunn Lien, Thomas Hoel.

Mjøset, Lars:

Lærebok i sosiologisk teori på norsk og engelsk

Bidrag til "Det norske samfunn", red. Frønes og Kjølsrød

Otnes, Per:

Bearbeidet versjon av Society and Economy, rapp 3:2002.

Er rikdom en verdi i seg selv? Rapp. i Sosiologi i dag. 3:2002.

Pedersen, Willy:

Ungdom som selger sex. Med Hegna, NOVA.

Ung og homofil. Med Kristiansen, NOVA.

Nye mønstre av seksualatferd. Med Samuelsen, UiO.

Sex i en minoritetsetnisk kontekst. Med Vestel, UiO.

Skirbekk, Sigurd:

Gode formål - gale følger, red., Cappelen akademisk, 2002.

Dysfunctional culture, bearbeidet manus for engelsk forlag.

Sæter, Oddrun:

Påbegynt studie om byutvikling i Oslo: Gentrifisering på norsk? Planlegging og utvikling i et byområde i Oslo indre øst". Medarb.: Marit Ruud, Byggforsk, og John Pløger, NIBR, samt hovedfagsstudenter.

Thagaard, Tove:

Revidering av lærebok i kvalitativ metode: Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode. Publ. jan. 2003.

Arbeid med bok fra prosjektet: Kjønn og kjærlighet i forandring. Arbeidstittel: Følelser og fornuft: Om kjærlighet og samliv.

Wetlesen, Tone Schou:

Krigsbarndom og voksenliv. En biografisk tilnærming. Medarbeider: dr.psychol. Haldis Hjort.

Widerberg, Karin:

To engelske artikler, trøtthetsprosjektet.

Revidering av bok til ny utgave av "att skrive vit.skap. uppsatser".

 

Arbeid under publisering:

Samfunnsgeografi:

Knutsen, Hege:

"Globalisation and the garment industry in Sri Lanka". Kommer i JCA august 2003.

"Lack of a level playing field: consequences for the development of the textile and garment industry in Vietnam". Med Cuong. Levert til vurdering.

"Different contexts - similar outcome: the role of buyer-driven networks in the garment industry in Sri Lanka and Vietnam." Akseptert for konferanse juni 2003 og vurdert for publisering.

Stokke, Kristian:

uTshani BuyaKhulama - the Grass Speaks: The political space and capacity of the South African Homeless People´s Federation. Geoforum. Med Millstein og Oldfield.

Rehoboth-Baster, Namibian or Namibian Baster? An analysis of nation discourses in Rehoboth, Namibia. Nations and nationalism. Med Kjæret.

Sæther, Bjørnar:

Politics of forests: Northern forest industry regimes in the age og globalisation. Red. sammen med Lehtinen, Joensuu.

Artikkel om industrimiljøet i Halden.

Sosiologi:

Birkelund, Gunn:

"Who marries whom? Educational Homogamy in Norway". Med Heldal. Antatt i Demographic research.

"Paradoxes of welfate states and equal opportunities: gender and managerial power in Norway and the USA". Med Gjermshus. Antatt i comparative Social Review.

"Den norske kvinnerevolusjonen". Med Petersen. Antatt i Det norske samfunn, Red. Frønes og Kjølsrød. Akademisk gyldendal forlang.

Fennefoss, Arvid:

"Arbeidsliv, kjønn og forhandlinger", med Høgsnes i Frønes og Kjølsrød: Det norske samfunn.

Kjellman, Kjell Erling:

"Norms, persuasion and practice: monitoring the implementation of the 1997 Mine Ban Treaty." Feature Review. Third World Quarterly.

Kjølsrød, Lise:

"Adventure Revisited: On Structure and Methaphor in Specialiced Play" Kommer november 2003 i Sociology. (ca 25 s)

Med E. Thornquist. "Norwegian Physiotherapy 1960-1995. From a Liberal Occupation to an Occupation of the Welfare State. Sendt til Acta Sociologica. (ca. 20 s)

"En tjenesteintens velferdsstat" . i I. Frønes & L. Kjølsrød (red) Det norske samfunn. Kommer på Gyldendal norsk forlag, høsten 2003

"Spesialisert lek i spesialiserte samfunn" . Kommer i Årbok for Det norske videnskapsakademi 2002, publiseres høsten 2003.

Leira, Arnlaug:

Hverdagsliv og velferdsstat, Gyldendel akademisk, sammen med Ellingsæter.

The modernisation of..., Bech Verlag, Frankfurt. 2003. Med G. Tobis og R. Trifitti. I bok red. av Gerhard og Kujn.

Post-industrial families - new forms of bonding. Edw. Elgar: 2003. I bok red. av Kujn og Konte: Family solidarity.

Familier og velferdsstat, kap. 5 i Det norske samfunn. Red. av I. Frønes og L. Kjølsrød. Gyldendal akademisk, 2003.

Lilleaas, Ulla-Britt:

Kvinnekroppens kår. Lærebok som publiseres april 2003. Medforfatter: Dag Ellingsen (SSB).

Mjøset, Lars:

"Versuch über die Grundlagen der vergleichenden historischen Sozialwissenschaft", pp.125-177 in Hermut Kaelble & Jürgen Schriever, ed., Vergleich und Transfe. Komparativistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften, Frankfurt & New York: Campus 2003.

"Norges økonomiske integrasjon i den første verden", utkommer i Det norske samfunn, red. Frønes og Kjølsrød.

"Sju teser om positivismekritikkens utfordringer ved århundreskiftet", Sosiologisk tidsskrift, 10:1, s. 23-41-

Mastekaasa, Arne:

"Utdanning" Sammen med Nordli Hansen. I Det norske samfunn. Red. Frønes og Kjølsrød.

Artikkel til Tidsskrift for samfunnsforskning.

Pedersen, Willy:

Åtte vitenskapelige artikler innen temakretsen ungdom og seksualitet.

Skirbekk, Sigurd:

Ideologi, myte og tro. Russisk utgave. Izdatelstvo MIC, Moskva.

Sæter, Oddrun:

"Kunst møter steder, kunst skaper steder" - artikkel i bok 2003, fra utsmykkingsfondet.

"Byen og flanørblikket" artikkel i bok , Norsk form, publ. 2003.

Widerberg, Karin:

"Embodying modern times" Med Lilleaas.

"B (e) inding understandings. Talking of tiredness - discourse and body language".

"Att skriva uppsats"

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29