Årsrapport ISS

Formidling

Oversikten gjelder begge fag

Populærvitenskapelige artikler

Bugge L. Arven fra Pierre Bourdieu. Demo Oslo. 2002(2/3)

Enerstvedt RT. Om individualitet. Demo. 2002;2/3:64-7

Hesselberg J. Terrorisme og fattigdom. Samfunnsgeografen Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Blindern. 2002;12(2):3-5

Skirbekk Sigurd. "Familiens rolle og funksjon i dagens samfunn". In: Skirbekk Sigurd, editor. Idé Oslo. 2002(2):38-44

Ledere, kommentarer, kronikker, anmeldelser

Bugge L. Kunnskap gjennom kroppen [Anmeldelse av Samuel Todes, Body and World]. Agora Aschehoug, Oslo. 2002;1-2

Bugge L. Rasjonalitet og politikk [Anmeldelse av Dennis Chong, Rational Lives). Norsk statsvitenskapelig tidsskrift Universitetsforlaget, Oslo. 2002(3)

Bugge L. Vitenskapshistorie som filosofihistorie [Anmeldelse av Fredrik W. Thue, Empirisme og demokrati]. Agora Aschehoug, Oslo. 2002;1-2

Frønes I. Hidden hands: International perspectives on Children's work and labour. Bokanmeldelse, Contemporary Sociology, 31, 6 2002. Contemporary Sociology. 2002;31(6)

Hesselberg J, Engh IE. Fattigdom skaper ikke terrorister. Aftenposten. 2002-10-11

Kjeldstadli K, Brochmann G. 1000 års innvandring til Norge. Aftenpisten. 2002-05-02:1

Solerød H. Befolkningsvekst og bærekraftig utvikling. Moss Avis. 2002-12-11

Stokke K, Uyangoda J. Fra pragmatisk fredsavtale til reell fred? Klassekampen. 2002-05-22:3-

Høgsnes G. Mot et turbulent lønnsoppgjør? Økonomisk rapport. 2002-02-28(04):1

Leira A. Families and Family Policies in Europe: Comparative Perspectives. Acta Sociologica. 2002;45(32):36-7

Meland P. Med antropologisk blikk på tid. Prosa - faglitterært tidsskrift. 2002;8(1)

Meland P. Om stipendiatrollen. Forskerforum. 2002(4)

Pedersen W. Heroin - så vanlig, så farlig. Nettstedet: Forebygging.no Sosial- og helsedirektoratet. 2002

Pedersen W. Skakk som en rev. Nettstedet: Forebygging.no Sosial- og helsedirektoratet. 2002

Skirbekk S. "Å formidle forskning er ikke alltid populært". Aftenposten. 2002-12-03

Bugge L, Bugge L, Bugge L. Den ugjennomsiktige makten. Klassekampen Oslo. 2002-02-18

Bugge L, Bugge L, Bugge L. Hva er galt med Maktutredningen? Klassekampen Oslo. 2002-02-04

Bugge L. Den egalitære liberalismen. Klassekampen Oslo. 2002-10-18

Bugge L. Hvor står Bourdieu i dag? Klassekampen Oslo. 2002-01-20

Bugge L. Sosialismens ideal om frihet. Klassekampen Oslo. 2002-09-17

Bugge L. Vill tanke på norsk |Anmeldelse av Claude Lévi-Strauss, Den ville tanke]. Klassekampen Oslo. 2002-11-28

Harpviken KB, Henriksen S, Ruge CH. Halvgjort minejobb av Norge? Dagbladet. 2002-01-28

Meland P. Bondevik bør presse Kina om Tibet. Aftenposten. 2002-01-18

Meland P. Euro som symbol på EU. Morgenbladet. 2002-01-25

Meland P. Norges posisjon i Tibet-spørsmålet. Dagsavisen. 2002-01-17

Meland P. Tibets folkereisningsdag. Adresseavisen. 2002-03-12

Meland P. Tillit til EU. Dagsavisen. 2002-01-04

Mjøset L. Ottar Brox 70 år. Klassekampen. 2002-08-29

Otnes PJ. EU og eneveldet. In: Haugsgjerd H, editor. Dagsavisen, Oslo. 2002-04-20

Otnes PJ. Ingen Skjerv for de fattige. In: Braanen B, editor. Klassekampen. 2002-11-18:2

Otnes PJ. På gjengrodde skinner. In: Braanen B, editor. Klassekampen. 2002-11-28

Pedersen W. De grove gleder. Dagbladets magasin, SPOR-spalten. 2002-08-03

Pedersen W. Den ekle kroppen. Dagbladets magasin, SPOR-spalten. 2002-03-09

Pedersen W. Den varme kretsen. Dagbladets magasin, SPOR-spalten. 2002-07-06

Pedersen W. Der det foregår. Dagbladets magasin, SPOR-spalten. 2002-04-06

Pedersen W. Doping - unge menn i randsonen. Nettstedet: Forebygging.no Sosial- og helsedirektoratet. 2002

Pedersen W. Du er det du spiser. Dagbladets magasin, SPOR-spalten. 2002-05-11

Pedersen W. Duften av mann. Dgabladets Magasin, SPOR-spalten. 2002-11-16

Pedersen W. Farlig å være ung og sårbar. Aftenposten, kronikk. 2002-11-12

Pedersen W. Gatesmart og sårbar. Nettstedet: Forebygging.no Sosial- og helsedirektoratet. 2002

Pedersen W. Homo høstmote? Dagbladets magasin, SPOR-spalten. 2002-08-31

Pedersen W. Meg vil ingen ha. Dagbladets magasin, SPOR-spalten. 2002-02-02

Pedersen W. Selvbyggere. Dagbladets Magasin SPOR-spalten. 2002-01-12

Pedersen W. Til mann og kvinne. Dagbladets magasin, SPOR-spalten. 2002-06-01

Pedersen W. Tretten onde ord. Dagbladets Magasin SPOR-spalten. 2002-12-21

Pedersen W. Østkantgutter. Dagbladets Magasin SPOR-spalten. 2002-09-21

Stokke K, Uyangoda J. Sri Lanka: Fra pragmatisk fredsavtale til reell fred? Bistandsaktuelt. 2002-04(4)

Suhrke A, Strand A, Harpviken KB. Kampen om fredsgevinsten. Dagbladet. 2002-01-21

Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvit. karakter

Solerød H. Befolkningsutviklingen i Oppland. Lillehammer. 2002 -05-08

Solerød H. Flytting og utkant. Lillehammer. 2002-05-10

Utenlandsopphold

Samfunnsgeografi:

Knutsen, Hege: Feltarbeid i Vietnam, 2 mnd., Inervjuer i Stockholm og Brussel.

Stokke, Kristian: Univ. of Cape Town, Sør-Afrika. Jan.-juni 2002.

Sæther, Elin: Feltarbeid i Shanghai, Kina: 11.7.2002-11.12.2002

Sosiologi:

Rønning, Geir: Univ. of California, Berkeley: 1.10.2002-15.12.2002

 

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29