Statistikk og regnskap 

Error: Included resource '/iss/om/planer-rapporter/arsrapporter/2000/topptekst.shtml' returned HTTP status code 404

STATISTIKK

Sosiologi

 

Antall studenter 2000

 

 

Våren 2000

 

Høsten 2000

 

Grunnfag

 

486

 

493

 

Mellomfag

 

112

 

115

 

2. avd. (cand.sociol.)

 

0

 

0

 

Hovedfag (cand.polit.)

 

470

 

439

 

Magistergrad

 

1

 

1

 

Sum

 

1069

 

1048

 

Vekttallsproduksjon i 2000

 

Fag

 

Antall

kandidater

 

Vekttall pr. fag

 

Vekttall totalt

 

grunnfag

 

194

 

20

 

3880

 

mellomfag

 

122

 

10

 

1220

Hovedfag, generell teori

76

7

532

 

Hovedfag - teorispesialisering

 

71

 

4

 

284

Hovedfag, kval.metode

85

3

255

Hovedfag,kvant.metode

100

4

400

Hovedfag - tovekttallsmodul

46

2

92

Hovedfag -ettvekttallsmoduler

4

1

4

 

Hovedfagsoppgave

 

86

 

20

 

1720

 

magistergrad

 

0

 

50

 

0

Scanwelf

8

2

16

 

 

Sum

 

 

792

 

 

 

8403

 

 

Avsluttende hovedfagseksamener 2000

 

 

Våren 2000

 

Høsten 2000

 

 

 

 

Cand.sociol.

 

0

 

0

 

Cand.polit.

 

50

 

 36

 

Magistergrad

 

0

 

0

 

 

Sum

 

 

50

 

 

36

 

Samfunnsgeografi

 

Antall studenter 2000

 

 

 

Våren 2000

 

 

Høsten 2000

 

Grunnfag

 

67

 

73

 

Mellomfag

 

48

 

3

 

Hovedfag (cand. polit.)

 

167

 

159

 

 

Sum

 

 

282

 

 

235

 

Vekttallsproduksjon i 2000

 

 

Fag

 

 

Antall

kandidater

 

 

Vekttall pr. fag

 

 

Total vekttall

 

Grunnfag

 

50

 

15

 

750

 

Mellomfag

 

41

 

10

 

410

 

Hovedfag &emdash; SGO301

 

33

 

5

 

165

 

Hovedfag &emdash; SGO311-316

 

34

 

5

 

170

 

Hovedfag SGO341

 

8

 

5

 

40

 

Hovedfag &emdash; SGO342

 

12

 

10

 

120

 

Hovedoppgave

 

26

 

20

 

520

 

 

Sum

 

 

204

 

 

 

2175

 

Avsluttende hovedfagseksamener 2000

 

 

 

Våren 2000

 

 

Høsten 2000

 

 

M

 

K

 

Sum

 

M

 

K

 

Sum

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfag (cand.polit.)

 

1

 

10

 

11

 

4

 

7

 

11

Vekttallsproduksjon foregående år:

Sosiologi. Alle nivå

År:

Antall vekttall:

1996

13993

1997

12356

1998 11438

1999

9900

Samfunnsgoegrafi. Alle nivå

År:

Antall vekttall:

1996

2810

1997

2590

1998 2650

1999

2365

 

Registrerte studenter foregående år, alle nivå:

Sosiologi

År:

Antall studenter:

1996

2378

1997

2488

1998 2450

1999

2115

Samfunnsgeografi

År:

Antall studenter:

1996

523

1997

250

1998 665

1999

332

 

Antall doktorgrader foregående år, begge fag:

År:

Antall doktorgrader:

1995

5

1996

8

1997

8

1998 4

1999

7

 

Antall hovedfagsoppgaver foregående år, begge fag:

År:

Antall hovedfagsoppgaver:

1995

79

1996

97

1997

82

1998 86

1999

102

 

 

 

REGNSKAP

 

 

1

 

TIL DISPOSISJON

 

 

1

 

Overført fra 1999

 

2 187 160

 

 

Bevilgninger

24 606 385

 

 

Andre inntekter

 

873 970

 

 

27 667 515

 

2

 

 

KOSTNADER

 

 

Fastlønn

 

18 566 472

 

 

Løslønn

 

4 161 350

 

 

Drift

 

5 999 733

 

 

 

 

28 727 555

 

RESULTAT

-1 060 040

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29