Samarbeidende parter

Error: Included resource '/iss/om/planer-rapporter/arsrapporter/2000/topptekst.shtml' returned HTTP status code 404

EKSTERNT FINANSIERTE FORSKNINGSPROSJEKTER

I løpet av 2000 var instituttet involvert i følgende eksternt finansierte prosjekter. For de fleste prosjektene indikerer bevilgningsbeløpet den totale bevilgning for prosjektet.

Samfunnsgeografi

 

Prosjekt

 

Bevilger

 

Bevilgning

 

Prosjektleder

 

Liberalisation..India

 

NUFU

 

200 000

 

J.Hesselberg

State Market Challenge

NUFU

40 000

H. knutsen
Cubas satsingpΠbioteknologi

 

 

NFR

 

363 000

 

J. Hesselberg

Godstransportsektor-innovasjoner

NFR

340 000

B.T.Asheim

Cape verdean migration

 

NFR

 

115 000

 

J.K. Carling

 

Sosiologi

 

Prosjekt

 

Bevilger

 

Årets bevilgning

 

Prosjektleder

Fisk-Forvaltning-legitimitet

 

NFR

10 000

S.S.Gezelius

H¿yere utdanning-modul

 

NFR

698 000

 

M.N.Hansen

Trøtthetens sosialitet

NFR

710 000

 

K. Widerberg

 

Komp bankkriser i Norge

 

NFR

 

380 000

 

G. Rønning

 

Kontantstøtten

 

NFR

 

300 000

 

A. Leira

 

Korporativisme i lønnsdan

 

NFR

 

50 000

 

G.L. Høgsnes

 

Nasj.forskerkurs i Grounded Theory

 

NFR

 

40 000

 

D.Album

 

Mennesker og rom

 

NFR

 

348 000

 

O.Sæter

 

Norsk arbeidsliv

 

NFR

 

380 000

 

Å. Birkeland

 

Bangladesh conference

 

NORAD

 

476 680

 

M. Rahman

 

PSO

 

Div.org

 

ingen aktivitet

 

R. Kalleberg

 

Trøtthetens kultur, tradisjon

 

NHO
200 000

 

K.Widerberg

 

 

TOTALT

 

 

4 650 680

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29