Formidling

Error: Included resource '/iss/om/planer-rapporter/arsrapporter/2000/topptekst.shtml' returned HTTP status code 404

Populærvitenskapelige artikler

Sosiologi

FORFATTER

TITTEL

Høgsnes, G:

"What future for centralized pay moderation?", i European Industrial Relation Review 11/2000

Kalleberg, R:

"Henimot en ny forskningsjournalistikk?", i Apollon , hefte 1 2000

Kalleberg, R: "Institusjoner for fornuftig meningsdannelse", i Apollon, hefte 3-4 2000
Kalleberg, R: "Noen linjer i 1900-tallets norske idéhistorie", i Apollon, hefte 3-4 2000
Mjøset, L: "Hvorfor er sosiologiske teoretikere så uenige?", i Apollon, hefte 2 2000

Samfunnsgeografi

FORFATTER

TITTEL

Stokke, Kristian

"Sosial kapital: Tildekkende trylleord i utviklingsdebatten", i 3 Verden Magasinet X, hefte 4 2000

 

 

Ledere, kommentarer, anmeldelser

 

Sosiologi

FORFATTER

TITTEL
Hansen, Marianne Nordli "Juridisk makt i arv?", i Aftenposten 26.01.2000

Heidar, Knut Martin,

Kjølsrød, Lise:

"Forskning er for fremtiden", i Dagbladet, 2000

Helland, Håvard,

Meland, Pål:

"Profil: Ottar Brox", i Sosiolog-nytt, nr. 2/2000

Kjølsrød, Lise,

Sørensen, Knut Holtan

"Miljø, makt og styring", Tidsskrift for samfunnsforskning, nr.3/2000

Meland, Pål: "Eilert Sundt og det Norge han fant", i Sosiolog-nytt nr.3/2000

Meland, Pål,

Nørbech, Tom E:

"Ivar Frønes - ny leder i sosiologforeningen", i Sosiolog-nytt nr 1/2000

Meland, Pål:

"Kinas nåværende politikk i Tibet - rapport fra Den tibetanske eksilregjeringen", i Verdens Tak nr. 2/2000
Meland, Pål: "Tibet: 50 år etter", i Verdens Tak nr 2/2000
Mjøset, Lars: "Europa ved årtusenskiftet", i Morgenbladet 06.09.2000
Mjøset, Lars: "Kunnskapens frihet, makt og nytte", i Aftenposten 06.09.20000
Melnad, Pål: "EUs felttog mot Østerrike", i Morgenbladet 15.09.2000
Skirbekk, Sigurd: "Høyre og Venstre i politikken. Kan fortsatt brukes, men må presiseres", i Dagsavisen 05.07.2000
Skirbekk, Sigurd "Et svar til Ferdinand Wyller", i Dagsavisen 08.2000
Skirbekk, Sigurd "Framtidsforskningens begrensninger", i Fedrelandsvennen 22.03.2000
Skirbekk, Sigurd: "Norge - landet med 7 motkulturer", i Norge idag, november 2000
Widerberg, Karin: "Kunnskapsteoretisk utmaning", i Kvinnovetenskapelig tidskrift nr.3/2000
Widerberg, Karin: "Makt at se - om kropp och kvinnlighet i lagens namn", i Statsvetenskaplig tidskrift vol.103, 2000

Samfunnsgeografi

FORFATTER

TITTEL

Birkeland, Inger J:

"Luce Iriguray: Kjønnsforskjell, rom og makt", i Morgenpladet 18.02.2000

 

 

Utenlandsopphold/visiting scholar

Sosiologi

Høgsnes, Geir:

Berkeley, USA - april, mai og november

Samfunnsgeografi

Knutsen, Hege

Prosjektplanlegging: Human Geography Research Centre, Vietnam - januar

Knutsen, Hege Feltarbeid: Colombo, Sri Lanka - september
Knutsen, Hege Networking. National University of Singapore - januar

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29