Utdanning

DOKTORGRADER

Kandidat
Komitè
Furseth, Peder Inge

dr.polit.

Richard Swedberg, Sociologiska institutionen, Stockhoms univ.

Sigmund Grønmo, Sosiologisk inst., Universitetet i Bergen

Marianne Nordli Hansen, Universitetet i Oslo, ISS

Veiledere: Tormod Lunde, Geir Høgsnes

Gulbrandsen, Trygve

dr.philos

Trond Petersen, Universitetet i Oslo, ISS/University of Berkeley, Calif.

Ann Westenholz, Copenhagen Business School

Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen

Halvorsen, Knut

dr.philos

Rune Åberg, Uneå Universitet

Annemette Sørensen, Harvard University

Lars Mjøset, Universitetet i Oslo, ISS

Kasa, Sjur

dr.polit

Olle Törnquist, Universitetet i Lund

Gorm Rye Olsen

Grete Brochmannn, Universitetet i Oslo/Inst. for samfunnsforskning

Veiledere: Lars Mjøset, Universitetet i Oslo, ISS

Langeland, Ove

dr.philos

Bjørg Aase Sørensen, Arbeidsforskningsinstituttet

Lars Lindquist, Copenhagen Business School

Fredrik Engelsatd, Universitetet i Oslo/Inst. for samfunnsforskning

Mjaatvedt, Olav

dr.philos

Jeja-Pekka Roos, Helsingfors Universitet

Knut Holtan Sørensen, NTNU

Sigurd Skirbekk, Universitetet i Oslo, ISS

Sæther, Bjørnar

dr.polit

Ari Lehtinen, University of Joensoo

Staffan Laestadius, INDEK/KTH

Tone Haraldsen, Universitetet i Oslo, ISS

Veileder: Bjørn Terje Asheim, Universitetet i Oslo, ISS

HOVEDOPPGAVER

SOSIOLOGI

Cand.polit. (1992):

Kandidat Oppgavetittel Veileder
Alberte Marie Ruud Bilismen er skadelig for miljøet - men spiller jeg noen rolle? Ketil Skogen
Ane Aamodt Den treffer meg hjemme - en sosiologisk undersøkelse av forholdet mellom regional litteratur og identitet i Molde og Harstad Fredrik Engelstad
Anila Nauni Migration, Identity and Adaptation: The case of Cosova-Albanian youths and their parents in Oslo Ivar Frønes
Ann-Mari Bergkåsa Var det et liv jeg tok? En kvalitativ studie om psykiske ettervirkninger etter provosert abort sett i lys av vekselvirkningen mellom individ og samfunn Pål Repstad
Ann-Monica Bakli Aglen Barnehagen i offentligheten - om begrunnelser og modeller i norsk og svensk barnetilsynspolitikk 1970-1990 Arnlaug Leira
Anne Lene Bakken Ulseth Den norske turistforening. Fra tradisjonell friluftsorganisasjon til profesjonell naturvernorganisasjon. En studie av DNT i tidsrommet 1970 - 1998 Håkon Lorentzen
Anne Lise Holmesland Å være skizofren. En sosiologisk studie Øystein Nilsen
Anne Skjelmerud What do you do for life if you don´t drink? The meanings of alcohol for young Namibian women Gunhild Hagestad
Anne Sofie Løken Veier til et bærekraftig forbruk. En komparativ analyse av virkelighetsoppfatning og virksomhet i Norges Naturvernforbund og Framtiden i våre hender Werner C. Mathiesen
Annette Bull Partnership: Development collaboration between Norwegian and Sri Lankan NGOs - a case study Lars Mjøset
Bård I. Ileby Ulike pensjonssystemer - like virkninger? En komparativ studie av alderspensjonssystemene og inntektsfordelingen i Danmark og Norge Axel West Pedersen
Dag Olav Høgvold Government by the people? Patterns of Participation in a Decentralised Political System - a Case Study of Local Government in Ghana Berit Aasen
Eirik Trengereid Lokal deltakelse i Bangladesh "Flood Action Plan" (FAP) Masudur Rahman
Elisabeth Andersen Ekte bikere bor ikke på hotel. En studie av menn innenfor bikerkulturen i Norge Katrine Fangen
Gunnlaug Amlie Nasjonal råderett: Solidaritet eller barnesykdom? En analyse av begrepene nasjon og nasjonalisme under EU-debatten Per Otnes
Gøril Groven Hetereovennskap den moderne måten å gjøre det på? en kvalitativ studie av vennskap mellom kvinne og mann Karin Wideberg
Hans Christian Sandli Med teknologi skal hjemmet drives. En forbrukerundersøkelse av hva nordmenn har i sine hjem Ragnhild Brusdal
Hege B. Pettersen Med barn i byen Ivar Frønes
Hege Eidstuen Kontinuerlig forbedringsarbeid i organisasjoner - retorikk eller realitet? Arvid Fennefoss
Hege Elsebutangen Nome Change and reproduction of gender relations. A case study of a non-governamental organization in Bangladesh Grete Brochmann
Heidi Bråthen Kampen for tilværelsen eller organiseringen av hverdagslivet? Sigurd Skirbekk
Helene Loe Colman Nykommeren og det etablerte fellesskapet : den nyansatte - gjenstand for ensidig innføring eller kilde til fornyelse Eivind Falkum
Henk André Sivertsen Banker i ny kontekst. En studie av strukturelle endringer som følge av fire norske bankers innføring av nettbaserte bank- og betalingstjenester Ingar Roggen
Hilde Anita Hollås Er jeg oppegående så går jeg på jobb En teoretisk redegjørelse av fenomenet nærværspress og en case-studie av akuttmedisinsk avdeling ved Innherred sykehus Nils Arne Sletterød
Hilde Tyldum Stordahl Med monopol på sannheten? En studie i makt, avmakt og kulturkollisjoner i rovviltkonflikten i Lierne i Nord-Trøndelag Per Otnes
Katrin Meløy Skilsmisse mellom det styrende og det utøvende leddet i en organisasjon. En analyse av situasjonen i Norges Musikkorps Forbund nær 80 år etter stiftelsen Ingar Roggen
Kristian Sunde Organisasjoner i konflikt. En analyse av interesser i fem relasjoner, med bakgrunn i utbyggingen av Romeriksporten Vibeke Nenseth
Kristine Horn Postbudet - en trofast sliter? En sosiologisk studie av hva som får postbud til å fortsette i jobben Ragnhild Øvrelid
Lars Bugge Anthony Giddens strukturelle sosiologi Dag Album
Lena Nilsson Arbete på distans - en lösning som söker problem? Trygve Guldbrandsen
Lene Merete Tveit Gezelius Å tjene to herrer... Vikarene mellom byrå og bedrift. En empirisk studie av vikarbyråvikarers arbeidssituasjon Thore K. Karlsen
Marianne Lund Sosial og digital. En studie av livsstil og bruk av data og Internett blant 14-15-åringer i Steinkjer Ivar Frønes
Merethe Løberg En sosiologisk analyse av ungdommers tanker om egen framtid Gunhild Hagestad
Målfrid Irene Hagen Syndergieffekter i billedkunst i arbeidsorganisasjoner. Hvordan billedkunst som sosiomaterie, kulturell ytring og kompetansefaktor kan gi synergieffekter i bedrifter, betinget av kulturell kapital Oddrun Sæther
Nina Vedå Private vikarbyråer - en "gylden middelvei" mellom arbeidsgivere og arbeidstakere? Geir Høgsnes
Sharam Algasi Slik er de, slik er vi og slik er verden. En kultursosiologisk studie av "innvandring", fremstilt i aktualitets- og debattprogrammer på NRK og TV2 i tidsrommet 1989 - 1997 Ivar Frønes
Sigrid Røyseng Nytt operahus? En konstruksjonistisk fortolkning av debatten om bygging av et nytt operahus i Oslo Per Mangset
Solveig Ulriksen Kampen om tiden. Arbeid - Familie - Karriere Ina Herrestad
Therese Frostmo Emergency-aid and development. A study of cyclone preparedness for women in Hatiya, Bangladesh Grete Brochmann
Tina Camilla Kjensli Følelser, spiseforstyrrelser og senmoderne samfunnsstruktur - jakten på en emosjonell aktørteori Tove Thagaard
Trine Stavik Nomadisk arbeidsløshet i et segmentert arbeidsmarked? En kvantitativ studie av ungdomsledighet i Oslo Torhild Hammer
Trond Beldo Klausen Betydningen av klassebakgrunn og karakterer for utbytte i arbeidsmarkedet - en studie av sivilingeniører og sivilarkitekter utdannet i Marianne Nordli Hansen
Trond Høiseth Mellom det nære og det altomfattende - Et motperspektiv til samtidens dominerende nasjonalismefortolkninger Sigurd Skirbekk
Vegard Forøy Reform -94: "...det ble tredd nedover hodet på oss!" En sosiologisk studie av lærere og elevers opplevelser og handlinger i en restruktureringsprosess, belyst ved fagfusjon i yrkesopplæringen Arnlaug Leira
Vera Claytor Mangfoldige fedre. En kvalitativ studie av menns ulike veier inn i familien. Berit Brandt
Vibeke Opheim Rekruttering til sivilingeniørstudiet: Endring eller stabilitet? En analyse av fødselskullene 1960-1971 med vekt på sosial bakgrunn, kjønn og bosted Marianne Nordli Hansen
Vibeke Schau Barns bruk og opplevelser av omgivelsene på Uranienborg. Anne Solberg
Ylva Lohne Kvinners opplevelse av rutinemessig ultralyd i svangerskapet. En empirisk sosiologisk studie Dag Album
Øyvind Heiervang Borte bra, hjemme best? Implementering av hjemmebasert fjernarbeid i Hydro Media Tormod Lunde
Åsa Borén Fäders förälderskap. En analys av förälderskap hos fäder i olika yrken Anne Lise Ellingsæter

HØSTEN 1999

Cand.polit. (1992):

Kandidat Oppgavetittel Veileder
Anne Brit Narum Vi har ingen tradisjon for geriatri! En studie av et geriatrisk områdeteam som sosial intervensjon blant viktige aktører i kommunal helse- og omsorgstjeneste Lise Kjølsrød
Anne Therese Wengshoel Solidaritet eller identitet? Dilemmaer og veivalg i antirasistisk kamp Katrine Fangen
Arnfinn Helleve naturen meg her og alt det andre der ute Ytringar om natur i eit sosiomaterielt og diskursivt perspektiv Per Otnes
Blagovetska Valtcheva Riiser Brukermedvirkning ved utvikling og innføring av IT i organisasjoner. Et casestudium av brukermedvirkning ved innføring og videreutvikling av et system for elektroniske pasientjournaler Ingunn Moser
Bård Anton Lindgård Samhandling mellom synshemmede og seende. En drøfting av tre perspektiver på funksjonshemning Lars Grue
Christina Hofset Om brukermedvirkning i psykiatrien – fra politikk til praksis Anne Marie Berg
Eli Braaten Sykefravær. En arbeidsmiljøundersøkelse blant rengjørere og portører ved Aker sykehus Svein Hovde
Ellen Hagen Barnas sosiale kjønn - foreldrenes selvoppfyllende profeti? Foreldrenes oppfatninger av barnas atferd - reproduksjon eller rekonstruksjon av kjønn? Tove Thagaard
Ellen Marie Paulsen Ledelse i bydelsforvaltning -et krevende, men meningsfullt arbeid? Bjørg Aase Sørensen/Anne Inga Hilsen
Frøydis Johnsen Store hus, små rom små hus, store rom. En studie av nærmiljø og forholdet fysisk og sosialt miljø på Vindern og Furuset Oddrun Sæther
Geir-Kristian Slydahl "Vi er i verden, men ikke av verden" - en kvalitativ sammenligning av unge muslimer og pinsevenner i møte med hverdagen. Katrine Fangen
Helge Skirbekk Tillit til legen - En drøfting av kommunikasjonsforhold mellom lege og pasient Stein Bråten
Hildegunn Brattvåg "Vi skal være de voksnes samittighet!" - om unges medvirkning i offentlig planlegging. Lise Kjølsrød
Ingeborg Lønneberg Myrheim Barn og Sesam stasjon
Inger Tvenning Teamarbeid i en kunnskapsbedrift: En studie med fokus på de ansattes meninger og erfaringer Terje Grønning
Janne Karlsen Intern kommunikasjon i Luftfartsverket - hierarkiske idealer og komplekse realiteter Karl Henrik Sivesind
Katharina Herlofson Fruktbarhetsnedgang "all´italiana" Gunhild Hagestad
Ketil Eik Mutual Accountability: An Inquiry into the Social Mechanisms of micro-credit schemes Lars Mjøset
Kirsti Gaasø Kjønnsforskjeller i opprykk til lederstillinger - en studie av det norske arbeidsmarkedet i perioden 1989 til 1993 Arne Mastekaasa
Kristian Skauli Flukten fra industrien – kontiniutet eller endring i ungdomsflyttingen fra Årdal siden Årdalsprosjektet i 1970 Anne Lise Ellingsæter
Kristin Tafjord Lærum Livet før og etter Frambu – en kvalitativ undersøkelse av et informasjonsopphold for mennesker med en sjelden funksjonshemning og deres familier Lars Grue
Kristin Tellefsen Eng Fulanienes dilemma: integrering eller marginalisering? - Kvinner som aktører i det sentrale Mali Mariken Vaa
Lars Klemsdal Visjoner og praksis - en sosiologisk studie av utviklingen av studiefagene på sosiologi og statsvitenskap fra 60-tallet Lars Mjøset
Line Marie Sætre Miljøverntiltak - En komparativ studie av tyskeres og nordmenns syn på betalingsvillighet, vekst-med-vern og lovgivning Randi Lavik
Marianne Moe Frihetens øyeblikk? Om valg av utdanning i det senmoderne samfunn Katrine Fangen
Mona Stormo Tonheim I hvilken grad er kurs et egnet verktøy til å skape og endre organisasjonskultur? Karl Henrik Sivesind
Monika K. Gullslett En kvalitativ studie om implementering av jobb-pc hjemme hos ansatte i Norges Forskningsråd Tormod Lunde
Ragnhild M. Sørensen En studie av 8 kvinners sosialisering og deres parallelle utvikling av spiseforstyrrelser. Ulla Britt Lilleaas
Rune André Fjelly Barrierer mot fleksibilisering i en familiebedrift. En sosiologisk studie Thore K. Karlsen
Runhild Nese Mide Innvandrere og deres situasjon på arbeidsmarkedet Jon Rogstad
Sonja Søyseth Kultur og handling i organisasjoner Karl Henrik Sivesind
Stanley Skoglund Dr. Polit-programmet ved SV-fakultetet, UiO – erfaringer fra 1989 – 1995 Fredrik Engelstad
Toni Kvalø "The leaves from a three fall close to the trunk..." Etnisitet og politiske skillelinjer i Meru District, Kenya. Pål Veiden
Trond Frøyen POLITIVOLD - et virksomhetsteoretisk perspektiv på politiets makt- og voldsutøvelse Yngve Hammerlin
Vanja Ohna Interpretations of Integration. A Case Study of Human Rights guided Assistance to the Process of Integration in Estonia – Impacts on Democracy Sigurd Skirbekk
Vibeke Stang Lingås Når menn trenger noen å snakke med - krise- og rådgivningstelefonen for menn - en analyse av innringerne og deres problemer Tone Schou Wetlesen

SAMFUNNSGEOGRAFI

VÅREN 1999

Kandidat Oppgavetittel Veileder
Aga, Pernille Christine Økonomisk restrukturering og utenlandske investeringer i Russland – en casestudie av to norske etableringer i Russland. Bjørn Terje Asheim
Botha, Harald En studie av differensiert fattigdom i en sør-indisk landsby. Jan Hesselberg
Egeland, Helene Identitet på reise – 'Back-packer'-reiser som uttrykk for et kvinnelig identitetsprosjekt. Inger J. Birkeland
Fraas, Morten Kongsberg – et lokalt industrielt miljø med nasjonale og internasjonale samarbeidsrelasjoner. Tone Haraldsen
Gabrielsen, Guro Voss Grünerløkka; en bydel i forandring. Urbanitet og kultur på slutten av 90-tallet. Inger J. Birkeland
Haugen, Linda Byplanlegging i Oslo i perioden 1920-1940 – kunst eller teknikk? En studie av de rådende planleggingsparadigmer i mellomkrigstiden. Terje Wessel
Hoffmann, Barbara Integrasjonsprosess. Hvor og hvordan møter kvinner med pakistansk bakgrunn det norske samfunnet? Hans Solerød
Klaska, Jiri Industriell restrukturering i en post-planøkonomisk ramme. En case-studie av bilprodusenten Skoda Auto og dens samarbeid med sitt leverandørnettverk Tone Haraldsen
Kährik, Anneli Transformation of the Estonian housing sector 1991–1998 (based on data from Tallinn and Tartu). Terje Wessel
Midtkandal, Inger Regionalisme i Nord-Italia og framveksten av Lega Nord. Kristian Stokke
Nyametso, Johnie Kodjo The Impact of Electricity on Rural Development: A Study of Four Villages in the Kpando District. Jan Hesselberg
Sund, Tonje The Environmental Aspect of Foreign Direct Investment. A Case Study of the Chemical Industry in Vietnam. Hege M. Knutsen
Wiik, Ada Karin Konkurransestrategier og miljøpraksis i meksikanske garverier. En case-studie i León, Mexico. Hege M. Knutsen
Wiik, Christine Sikkerhetsnett i endring: By–land bånd blant lavinntektshushold i Francistown, Botswana. Jan Hesselberg

HØSTEN 1999

Kandidat Oppgavetittel Veileder
Haavie, Siri Kartlegging av grøntområder i Oslos byggesone. En etterprøvende analyse av argumenter, kunnskapsgrunnlag og verdivurderinger. Terje Wessel
Monclair, Ida Restrukturering av europeisk flyindustri – en casestudie av Airbus Industrie. Tone Haraldsen
Nilsen, Margrethe Arbeidsplassen som arena for integrasjon. Kontakt mellom nordmenn og innvandrere ved Avdeling for renhold på Ullevål sykehus. Terje Wessel
Sivertsen, Erik Tilrettelegging for sykkeltrafikk i "indre by" Oslo. Eksemplifisert gjennom en maktanalyse av to planprosesser i Oslo. Terje Wessel
Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29