Statistikk og regnskap

STATISTIKK

Sosiologi

Antall studenter 1999
   Våren 1999   Høsten 1999
Grunnfag 570 492
Mellomfag 127 134
2. avd. (cand.sociol.)  0 0
Hovedfag (cand.polit.) 416 374
Magistergrad  1  1
Sum 1114 1001

Vekttallsproduksjon i 1999
Fag Antall kandidater Vekttall pr. fag Vekttall totalt
grunnfag 249 20 4980
mellomfag 148 10 1480
Hovedfag, generell teori 92 7 644
Hovedfag - teorispesialisering 68 4 272
Hovedfag, kval.metode 98 3 294
Hovedfag,kvant.metode 97 4 388
Hovedfag - tovekttallsmodul 59 2 118
Hovedfag -ettvekttallsmoduler 24 1 24
Hovedfagsoppgave 84 20 1680
Magistergrad 0 50 0
Scanwelf 10 2 20
Sum 929   9900

Avsluttende hovedfagseksamener 1999
  Våren 1999   Høsten 1999
Cand.sociol. 0 (K= 0) 0 (K= 0)
Cand.polit. 50 (K= 38) 34 (K= 25)
Magistergrad 0 (K= 0) 0 (K=0)
Sum 50 34 (K= 25)

Samfunnsgeografi

Antall studenter 1999
  Våren 1999
Høsten 1999
Grunnfag 118 100
Mellomfag 56 11
Hovedfag (cand. polit.) 138 92
Sum 312 203

Vekttallsproduksjon i 1999
Fag Antall kandidater Vekttall pr. fag Total vekttall
Grunnfag 79 15 1185
Mellomfag 39 10 390
Hovedfag: SGO301 26 5 130
Hovedfag SGO311-316 27 5 135
Hovedfag SGO341 3  5 15
Hovedfag SGO342 17 10 170
Hovedoppgave 17 20 340
Sum 208   2365

Avsluttende hovedfagseksamener 1999
  Våren 1999 Høsten 1999
  M K  Sum M K Sum
Hovedfag (cand.polit.) 5 9 14 1 3 4

Vekttallsproduksjon foregående år:

Sosiologi. Alle nivå

År: Antall vekttall:
1996
13993
1997
12356
1998
11438
1999
9900

Samfunnsgoegrafi. Alle nivå

År: Antall vekttall:
1996
2810
1997
2590
1998
2650
1999
2365

Registrerte studenter foregående år, alle nivå:

Sosiologi

År: Antall studenter:
1996
2378
1997
2488
1998
2450
1999
2115

Samfunnsgeografi

År: Antall studenter:
1996
523
1997
250
1998
665
1999
515

Antall doktorgrader foregående år:

År: Antall doktorgrader:
1995
5
1996
8
1997
8
1998
4
1999
7

Antall hovedfagsoppgaver foregående år:

År: Antall hovedfagsoppgaver:
1995
79
1996
97
1997
82
1998
106
1999
102

REGNSKAP

SOSIOLOGI

inkl. Prosjektforum for 1. halvår
1 INNTEKTER      
1 Lønn og drift  

16.770.000

 
  overført fra 98  272.997  
  andre inntekter  1.035.800  
  INNTEKTER SOSIOLOGI   18.078.797  
2 UTGIFTER      
1 Fastlønn 8.390.000    
2 Løslønn 2.121.000    
3 Drift 2.932.000    
  UTGIFTER SOSIOLOGI 13.443.000  
  OVERFØRT TIL 2000      

SAMFUNNSGEOGRAFI

separat ført andel 
1 INNTEKTER  5.402.687  
2 UTGIFTER    
1 Fastlønn  2.972.000    
2 Løslønn 459.000    
3 Drift 5.274.000    
  UTGIFTER SAMFUNNSEOGRAFI 8.705.000  
  OVERFØRT TIL 2000    
  TOTALT VOLUM (inkl. overføring til 2000)    

FELLES / ADM

1 INNTEKTER 3.821.000  
2 UTGIFTER    
1 Fastlønn  2.440.000    
2 Løslønn 210.000    
3 Drift 885.000    
  UTGIFTER TOTALT 3.535.000  
  OVERFØRT TIL 2000    
Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29