Samarbeidende parter

EKSTERNT FINANSIERTE FORSKNINGSPROSJEKTER

 

I løpet av 1999 var instituttet involvert i følgende eksternt finansierte prosjekter. For de fleste prosjektene indikerer bevilgningsbeløpet den totale bevilgning for prosjektet.

 

Samfunnsgeografi

 Prosjekt  Bevilger  Varighet  Bevilgning  Prosjektleder
Liberalisation.India- NUFU 4 år 1 300 000 J.Hesselberg
Yugoslav Wars NFR avsl.99 72. 000 V.Einagel
Globalization, production... EC avsl. J.Hesselberg
Foreign Firms Namibia-
 NFR
avsl. 99
 S. Endresen
Pol empowerm.- Nicaragua
NFR
avsl. 99
K. Stokke
Nasj. forkserkurs, Europa
NFR
avsl. 99
B.T.Asheim
Norske Geografers Årskonferanse NFR ingen aktivitet 30.000 K. Stokke
Godstransportsektor - innovasjoner NFR 3 år 340.000 B.T.Asheim/Askildsen
Ikke-europeiske studier - students NFR 1 år G. Grimstad
EU-søknad Nettverk NFR 1 år 30.000 B.T.Asheim

 

Sosiologi

Prosjekt  Bevilger Varighet  Årets bevilgning   Prosjektleder
Osloforskning
Oslo Kommune og Uio
permanent
 
T. N. Larsen
Working & Mothering
EU/TSER
2 år
A.Leira
Fisk-Forvaltning-legitimitet
NFR
2 år
45 000
S.Gezelius
Norsk arbeidsliv
NFR
3 år
339 000
A. Birkeland
Høyere utdanning-modul
NFR
4 år
1 010 000
M.Norli Hansen
Nasj. forskerkurs
NFR
avsl.
 
E. Stabben
Sosial endring/barns levekår
NFR
avsl.
 
I. Frønes
Komp. bankkriser i Norge
NFR
3 år
 340 000
G. Rønning
PSO Div.organisasjoner ingen aktivitet  
R.Kalleberg
Nasj. fagkonferanse
 NFR
 avsl.
 
 E. Stabben
Forbrukskultur i barns hverdag
NFR
avsl.
203.000
I. Frønes
Kontantstøtten
NFR
2 år
200 000
A. Leira
Korporativisme i lønnsdannelsen
NFR
2 år
40.000
G. Høgsnes
Success of women in Managm
NFR
2 år
152 000
T. Petersen
Sos. endring etterkrigstid Norge
NFR
2 år
162 000
I. Frønes
Trøtthetens sosialitet
NFR
3 år
770 000
K. Widerberg
Flight/Forced Migr. Afghanistan
NFR
avsl.
72 000
K. B. Harpviken
Trøtthetens kultur, tradisjon og forankring
NHO
3 år
450.000
K. Widerberg
TOTALT    
5 558 000
 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29