Formidling

Populærvitenskapelige artikler

Sosiologi

FORFATTER TITTEL
Birkelund, G. E. `Kjerringer` mot strømmern? Menn om omsorg og arbeid i Søkelys på arbeidsmarkedet, Institut for samfunnsforskning 16 (1):97-105
Birkelund, G. E. Ørjar Øyen - Norsk sosiologforenings Hederspris 1999 i Sosiolognytt 1999 (1)
Bråten, S. Dialog med spedbarn - som også viser omsorg i NRK: P2-Akademiet N, Kulturredaksjonen NRK P2, 1999:35-49
Høgsnes, G. Hva er galt med forhandlingssystemet i offentlig sektor? Kronikk, LO-Aktuelt nr. 4, 1999, 30-31
Høgsnes, G. Norsk lønnsdannelse og Lærerforbundets strategi - mot en ny lønnspolitikk? i Lærerforbundets informasjonshefte nr. 4 1999:17-24, Oslo: Lærerforbundet
Høgsnes, G.; Dale-Olsen, H. Kjønnsforskjeller i tilleggslønn? i Søkelys på arbeidsmarkedet, Institutt for samfunnsforskning, 16:85-96
Høgsnes, G. Lønnsdannelsen inn i det neste århundre i DnB Markets´ Kvartalsrapport april 1999 2/1999:53-60, Oslo: DnB Markets
Hellans, H. Ascrition or Achievement? On the Importance of Social Background and Grades on Economists´ and M.B.A.´s Income. Forskningsprogrammet Kompetanse, utdanning og verdiskapnin, Gardermoen
Hellans, H. Håkon Lorentzen: Sivilsamfunnet: Lønnet eller frivillig arbeid? i Sosiolog-nytt 1999-04 (nr1):21-23
Hellans, H. Om partipolitikk og mediamyter. Møte i Østlandsavdelingen i Sosiolog-nytt 1999-12 (3/4):43-47
Meland, P.; Helland, H. Will Europe Work? Rapport fra den 4. europeiske sosiologi-konferanse, Amsterdam 1999. En selektiv øg høyst subjkektiv oppsummering i Sosiolog-nytt 1999;24 (3/4)
Meland, P. Dalai Lamas 40 år i Eksil i Dagbladet 1999-03-15
Meland, P. Kina og FN´s menneskerettighetskommisjon 1999 i Verdens Tak- Organ for Den norske Tibet-komité 1999; 10 (1)
Meland, P. Mellom makt og avmakt i Maktutredningen. Kommentar til møte i Østlandsavdelingen i Norsk Sosiologforening 27. oktober 1999 i Sosiolog-nytt 1999; 23 (4)
Meland, P. Menneskerettigheter - ideologi, myte, diskurs? i Mennesker og rettigheter 1999; 17 (2)
Meland, P. Ted Hanisch: Nye og gamle arbeidsmarkeder - nye og gamle jobber. Kommentar til foredrag ved Norsk Sosiologforenings Vinterseminar 1999 i Sosiolog-nytt 1999; 24 (1): 25-27
Mjøset, L. Den flyktige europeiske identiteten i Morgenbladet 16.04.1999
Skirbekk, S. Den vanskelige antirasismen i Aftenposten 19.05.1999
Skirbekk, S. Dette er ikke redelig i Universitas, Studentavis for UiO 20.10.1999
Skirbekk, S. Forteiing som problemløysing? i Dag og Tid 18.03.1999
Skirbekk, S. Holocaust og historieløshet i Uniforum, Internavis for UiO 06.05.1999
Skirbekk, S. Hvorfor studere "antirasismen"? i Aftenposten 08.04.1999
Skirbekk, S. Ideologisk avsløring som demografisk tilsløring i Dag og Tid 04.03.1999
Skirbekk, S. KGB´s nettverk i Aftenposten 24.04.1999
Skirbekk, S. Klassikar om makt i Dag og Tid 16.12.1999
Skirbekk, S. Noen presiseringer i Vårt Land 12.04.1999
Skirbekk, S. Siste runde i Universitas, Studentavis for UiO 03.11.1999
Skirbekk, S. Skugge over ei sivilisasjonsutvikling - og mistyding av intensjonar i Stavanger Aftenblad 30.03.1999
Skirbekk, S. Sorokin om sex i Vårt Land 07.01.1999
Skirbekk, S. Usaklighet og rolleforvirring i Aftenposten 25.03.1999
Skirbekk, S. Uvillighet til dialog i Bergens Tidende 20.05.1999

 

Utenlandsopphold/visiting scholar

Sosiologi

 
  STED
Harpviken, K. B. Feltarbeid Pakistan/Afghanistan 6. mars-9. juni 1999
Harpviken, K. B. Feltarbeid Angola 14. oktober-7. november 1999
Høgsnes, G. Institute of Industrial Relations, University of California, Berkeley, USA 16. mars-5. april, 1. juli-31. august, 9. november-23. november 1999
Leira, A. University of Bath, mars 1999
Wærdahl, R. Visiting Scholar på Department of Sociology, Northwestern University, Evanston, Illinois, 4.januar-31.desember 1999

 Samfunnsgeografi

 
  STED

Einagel, V. I. Visiting Scholar, Department of Geography, The University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland UK, October 1998–August 1999

Deltakelse i radio/TV

  FORFATTER
  STED
Skirbekk, S. Gjest i "Babels Bord" 10. februar 1999

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29