Formidling

Populærvitenskapelige artikler

Sosiologi

FORFATTER

TITTEL

Feiring, Marte

"En vandring i rehabiliteringsfelts-begrepets logikk" i Bris Rehabiliteringsmagasinet, Rikstrygdeverket. September 1998

Fennefoss, Arvid

"Farvel til tvungen lønnsnemd?" i Fædrelandsvennen. Mai 1998

Fennefoss, Arvid

"Flukten til markedet" i Fædrelandsvennen. Juni 1998

Fennefoss, Arvid

"Lønnsoppgjøret 1998" i Fædrelandsvennen. Februar 1998 

Harpviken, Kristian Berg

"Nobels Fredspris 1997: Til kampen mot landminer" i Hvor hender det?

Mastekaasa, Arne 

"Yrke og langtidssykefravær" i Søkelys på arbeidsmarkedet, 1998:15

Otnes, Per

Populist eller folkelig? i Morgenbladet, desember 1998

Skirbekk, Sigurd

"Nasjonalismen - studieobjekt og skjellsord". Slagstad,m R. (ed.): Nytt Norsk Tidsskrift, Universitetsforlaget 1998 (3)

Veiden, Pål

"Bring demonene inn" i Morgenbladet mars 1998

Widerberg, Karin 

"Minneshistorier - att känna könsperspektivet in på bara skinnet" i Bang 1998-12

Samfunnsgeografi

FORFATTER

TITTEL

Hesselberg, Jan

"Botswana: Økonomisk vekstmirakel med fattigdom" i Samfunnsgeografen 1998 (2):8-9

Solerøs, Hans

225 småartikler om norske "steder" (fylker, kommuner etc.) i leksikonet STUDIA, Weilin + Göös oy, Bertmatk Norge A/S

Stokke, Kristian

"Makt, seksualitet og sted" i Samfunnsgeografen 1998 (2):14-15

Ledere, kommentarer, anmeldelser

Sosiologi

  FORFATTER

  TITTEL

Feiring, Marte

"Profesjonsmakt" i Tidsskrift for Den norske lægeforening 1998-01;188

Meland, Pål

"Næringslivet trenger retningslinjer" i Mennesker og rettigheter 1998; 16 (2)

Meland, Pål

"Craig Calhoun: Nationalism" i Sosiologi i dag 1998;28 (1)

Meland, Pål

"Kina og Tibet ved et vendepunkt?" i Dagbladet 1998-07-15

Meland, Pål

"Den internasjonale juristkommisjonen og spørsmålet om Tibet" i Verdens tak 1998; 9 (2)

Otnes, Per

"Hvorfor dør politikken?" i Dagsavisen/Arbeiderbladet 1998-05-28

Otnes, Per

"Ohne uns, herr Fluch-statt" i Aftenposten, morgen 1998-07-01

Otnes, Per

"Pluiralisme og tilbakeslag (tilsvar til Hylland Eriksen)" i Dagsavisen/Arbeiderbladet 1998-01-16

Skirbekk, Sigurd

"Per Bakke" i Aftenposten 1998-12-02

Skirbekk, Sigurd

"Kulturhistorisk naturtolking". Mål og makt, Ø. Slottsgate 5, 1998;28 (2)

Skirbekk, Sigurd

"Når Historia feller domar" i Dag og Tid 1998-03-19

Skirbekk, Sigurd

"Tvilsomme tolkninger" i Aftenposten, aften 1998-04-24

Skirbekk, Sigurd

"Aldri så godt så er det galt for noen. Gode hensikter og utilsiktede virkninger" i Vårt Land 1998-06-09

Skirbekk, Sigurd

"Befolkningsveksten og vår samvittighet" i Dagbladet 1998-02-09

Wetlesen, Tone S.

"Kontantstøtte og andre løsninger" i Dagsavisen/Arbeiderbladet 1998-11-09

Wærdahl. Randi

"(Etter)forskningen. (Denne) redaktørens siste sukk" i Sosiolog-nytt, Norsk Sosiologforenin, 1998-01;23

Wærdahl, Randi

"Leder" i Sosiolog-nytt, Norsk Sosiologforening, 1998-01,23

Samfunnsgeografi

FORFATTER

TITTEL

Asheim, Bjørn T.

Litteraturanmeldelse (review): "New Economic Geography or Geographical Economics?" i Norwegian Journal of Geography 1998: 52 (4) s.241-244

Hesselberg, Jan

"Editorial Note" i Norwegian Journal of Geography 1998; 52 (4)

Stokke, Kristian

"Latin-Amerika i 1990-årene: Markedets pris" i 3. verden Magasinet X 1998 (3)

Deltagelse i radio/TV

Sosiologi

  FORFATTER

  TITTEL

Bråten, Stein

"Spedbarnsforskning", NRK Radio P2 Sånn er livet 1998-12-15

Bråten, Stein

"Når vi ler av barn...", NRK 1 Fjernsynet 1998

Harpviken, Kristian Berg

"Geopolitiske konsekvenser av Pakistans innføring av Sharia lovgivning" NRK P2, Dagsnytt 1998-08-28

Harpviken, Kristian Berg

"Potensialet for krig mellom Afghanistan og Iran i forbindelse med Iran´s militærøvelse ved grensa til Afghanistan" NRK P2, Søndagsposten Lillehammer 1998-09-06

Mastekaasa, Arne

"Utviklingen i sykefraværet" TV2 Holmgang 1998-10-27

Skog, Ole Jørgen

"Selvbetjening på vinmonopolet", NRK Radio, Dagsnytt 18

Samfunnsgeografi

  FORFATTER

  TITTEL

Wessel, Terje

"Boforhold i storbyene" NRK Østlandssendingen, Fjernsynet 1998-08-20

Solerød, Hans

Regioninndeling i Østerdalen. Lokalradio for Hedmark, februar 1998

Utenlandsopphold/visiting scholar

Sosiologi

Feiring, Marte

Department of Sociology, University of California, Berkeley. Visiting scholar juni-oktober

Harpviken, Kristian Berg

Department of Sociology, University of Chicago. Visiting scholar januar-desember

Rahman, Masudur

Centre for Social Studies, University of Dhaka, Bangladesh. Feltarbeid januar-februar

Rahman, Masudur

Department of Sociology, Stanford University, California, USA. Juni-juli

Veiden, Pål

Wien. ARENA-program januar og oktober

Samfunnsgeografi

Hesselberg, Jan

Ahmedabad, India. NUFU-program juli

Hesselberg, Jan

Maastricht, Nederland. EU-program juli

Knutsen, Hege

Maastricht, Nederland. EU-program juli

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29