Årsrapport ISS

Error: Included resource '/iss/om/planer-rapporter/arsrapporter/1997/topptekst.shtml' returned HTTP status code 404

Verv

MEDLEMMER AV RåD OG UTVALG VED UNIVERSITETET I OSLO


Medlemmer til kollegierådet:
Bestyrer Frønes, Ivar

Medlemmer av Fakultetsstyret 1997:
Representant: Vararepresentant:
Bestyrer Frønes, Ivar Hesselberg, Jan

Medlemmer av Fakultetsrådet 1997:
Representanter: Vararepresentanter:
Frønes, Ivar Wetlesen, Tone Schou
Leira, Arnlaug Skog, Ole Jørgen
Kjølsrød, Lise Mastekaasa, Arne
Hesselberg, Jan Haraldsen, Tone
Sivesind, Karl Henrik
Fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg 1997
Leira, Arnlaug (nestleder)
Sivesind, Karl Henrik (delegat for dr. polit-studentene ved SV-fakultetet)

Representant for SV-fakultetet i Interfakultær gruppe som samordner Ex. Fac.
Ragnvald Kalleberg

Rådet for ESST (Education in Society, Science and Technology)
Kalleberg, Ragnvald (formann)
Asheim, Bjørn Terje (medlem)

Styringsgruppen for ledelsesutvikling ved UiO:
Ragnvald Kalleberg (medlem)

Styringsgruppen for SV-fakultetets «Oslo Summer School in Comparative Social Science»:
Asheim, Bjørn Terje (medlem)

Styret for Senter for Helseadministrasjon
Kjølsrød, Lise, varamedlem

Utredningsutvalg om ambisjoner av forskningsforberedelse i hovedfag
Sivesind, Karl Henrik

Nasjonalt forskningsutvalg i samfunnsfag
Sivesind, Karl Henrik (delegat for dr. polit-studentene ved SV-fakultetet/UiO)

Utvalget for Nord-Sør-samarbeid
Hesselberg, Jan (medlem)

Institutt for menneskerettigheter
Widerberg, Karin (varamedlem)

Legatkomiteen
Widerberg, Karin (fakultetsrepresentant)

Vurderingskomité for professor Ragnar Vogts gullmedalje
Skog, Ole-Jørgen, medlem, oppnevnt av universitetsdirektøren

Styringsgruppen for Kjønn og kultur & Kjønn og samfunn
Wetlesen, Tone Schou, vararepresentant

Faglig gruppe for Faglig-pedagogisk dag 1998
Stokke, Kristian, medlemEKSTERNE VERV


Sosiologi

Norges Forskningsråd

Norges Forskningsråd. Medlem av programstyret for forsknings- Berg, Anne Marie
programmet: Offentlig sektor i endring

Norges Forskningsråd. Representant i Rådgivende gruppe for Feiring, Marte rekrutteringsundersøkelsen for samfunnsforskning

Norges Forskningsråd. 1994-: Leder av programstyret for Frønes, Ivar
forskningprogrammet for forskning om "Barn, ungdom og familie"

Norges Forskningsråd. 1991-1997 medlem av Programstyret for Kjølsrød, Lise kommunalforskning, under området for Kultur og samfunn.
Norges Forskningsråd. * Fra 1996 medlem av Programstyret for Kjølsrød, Lise forskning om Kommuneloven, under området for Kultur og samfunn.
Norges Forskningsråd. 1991-1998 medlem av Programstyret for Kjølsrød, Lise kvinne rekrutterings-stipender i miljøvernforskning, Området for
Miljø og utvikling.
Norges Forskningsråd. 1992-1998 medlem av Programstyret for Kjølsrød, Lise miljø, makt og styring, under området for Miljø og utvikling.
Norges Forskningsråd. 1993-1997 medlem av Programstyret for frie Kjølsrød, Lise forskningsmidler, under området for Miljø og utvikling.

Norges Forskningsråd. Leder for delprogrammet "Seksualisert vold" Widerberg, Karin
Norges Forskningsråd. Leder for fagkomitéen i sosiologi Widerberg, Karin


Offentlige utvalg

Medlem av "Arbeidsgruppe om alkohol og herte-karsykdommer" Skog, Ole-Jørgen
oppnevnt av Rusmiddeldirektoratet


Styreverv

* Fra 1996 medlem av styret (Executive Committee) i Inter-University Kjølsrød, Lise Centre, Dubrovnik.

* Fra 1996 medlem av styret for det nyetablerte Norsk institutt for Kjølsrød, Lise forskning om oppvekst. velferd og aldring (NOVA).


ANNET


Medlem av Rådgivende gruppe for rekrutteringsundersøkinga for Feiring, Marte
samfunnsforskning

En kartleggingsundersøkelse: "Rehabilitering i kommunene", finansiert Feiring, Marte
av Soskial og helsedepartementet, og utført i samarbeid med Østlands-
forskning

1992-: Medlem i det rådgivende utvalg for befolkningstatistikk ved Frønes, Ivar SSB.

Deltar i komite for utvikling av indikatorer på barns utvikling og Frønes, Ivar
levekår. SSB/BFD
Deltar i internasjonalt prosjekt om samme tema

Medlem av komite i faglitterær klasse for å dele ut Den norske Kjølsrød, Lise forleggerforenings bokpris (Brageprisen).

Medlem av styret i European Sociological Association Leira, Arnlaug
Medlem av den internasjonale styringsgruppe for UNESCOs prosjekt Leira, Arnlaug Management of Social Transformations
Medlem av referansegruppe for prosjektet " Gender, Empowerment and Leira, Arnlaug
Politics", Aalborg Universtitet

Sakkyndig for Systembolaget/Folkhälsoinstitutets alkoholforskningsfond, Skog,
Stockholm Ole-Jørgen
Sakkyndig for Socialvetenskaplege forskningsrådet, Stockholm Skog, Ole-Jørgen
Medlem av Systembolagets arbeidsgruppe for evaluering av selvbetjening Skog,
i Systembolagets butikker Ole-Jørgen

 

Samfunnsgeografi

Forsknings- og utdanningsinstitusjonene

  • Formann i doktorgradskomite i økonomisk geografi, Instiutt for geografi, Norges Handelshøyskole, Bergen
Asheim, Bjørn Terje
  • • Medlem av bedømmelsesutvalg for professorat ved Department of Environment, Technology and Social Studies, Roskilde University, Danmark
Asheim, Bjørn Terje

 

UTREDNINGSARBEID UTENFOR UNIVERSITETET I OSLO

Sosiologi


  • Medlem av programstyret for forskningsprogrammet: Offentlig sektor i endring. Norges forskningsråd
Berg, Anne Marie

  • • Styringsgruppen for Humanistisk Kollegium
Skirbekk, Sigurd


Samfunnsgeografi


  • Formann for fagkomiteen i samfunnsgeografi, NFR (kultur og samfunn)
Asheim, Bjørn
  • • Medlem av programkomiteen for forskningsprosjektet "Bedriftsutvikling 2000", NFR (industri og energi)
Asheim, Bjørn
  • • Formann for det nasjonale fagråd i geografi, Det nasjonale fakultetsmøtet for smfunnsvitenskpaelige fag
Asheim, Bjørn
  • • Formann for the Norwegian national committee of the International Geographical Union
Asheim, Bjørn
  • • Corresponding memeber of the Commission ont he Organisation of Industrial Space, the International Geographical Union
Asheim, Bjørn


REDAKTØR/REDAKSJONSANSVAR

Sosiologi


Frønes, Ivar
En av fire redaktører av tidskriftet "Childhood", et globalt tidskrift om barn og barndom
SAGE forlag
Medlem i den utvidede redaksjonskomite i "Sosiologi i dag"

Roggen, Ingar
Redaktør for hjemmesiden World Wide Web Virtual Library: Sociology of the Web

Skirbekk, Sigurd
Hovedansvar for artikler under fagfeltet sosiologi i Kunnskapsforlagets Store Norske
Leksikon

Skog, Ole-Jørgen
Editorial advisory board: Addiction
International advisory board: Addiction Abstracts


Samfunnsgeografi


Stokke, Kristian
Medlem av redaksjonsråd, Norsk geografisk tidsskrift

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29