Utdanning

DOKTORGRADE

 
Kandidat

Komitè

Gullvåg Holter, Øystein, dr.philos.
Craig Calhoun, New York University
Rita Liljestrøm, Gøteborg Universitetet
Lise Kjølsrød, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Berg, Lisbet, dr.polit.
Tore Lindbekk, NTNU
Knud Knudsen, Høgskolan i Stavanger
Arne Mastekaasa, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Knutsen, Hege Marie, dr. polit.
Peter Sjøhold, NHH
Fiona Wilson, København
Bjørn Terje Asheim, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Tangen, Jan Ove, dr. philos.
Jan Lindroth
Roar Hagen, Universitetet i Tromsø
Regi Enerstvedt, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Bakke, Per, dr. philos.
Ekgil Fivelsdal, Universitetet i København
Lars Mjøset, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Sigurd Skirbekk, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Storvik, Aagoth Elise, dr. polit.
Ann Mari Sellerberg, Universitetet i Lund
Dag Album, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Pål Repstad, Høgskolen i Agder
Sverdrup, Sidsel Muri, dr.polit.
Håkon Hydén, Universitetet i Lund
Erik Albæk, Universitetet i Aarhus
Arnlaug Leira, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Sivesind, Karl Henrik, dr.polit.
Arndt Sorge, Tilburg
Gunn E. Birkelund, ISF
Fredrik Engelstad, ISF

 
 

HOVEDOPPGAVER 1997

 

SOSIOLOGI

 
VÅREN 1997
 
Navn Oppgavetittel Veileder

Mag.art.:

Pål Winnæss
Relasjonisme eller pessimisme? En studie av spenningen mellom relasjonisme og pessimisme i Georg Simmels forfatterskap.
Arvid Fennefoss
 
Cand.sociol.
 
Anne Kolbu
... og Gud skapte ikke kvinnen. Intervju med seks kvinnelige parfymerikunder om å skape kvinnelighet
Sissel Frøberg
Kofi William Boateng
Women in Development and the ISsue of Planned Intervention. The Case of the Pamscad Programme in Ghana.
Astrid Nypan
 
Cand.polit. (1992):
 
Sven-Erik Syrstad
Klar, ferdig - og så? En kvalitativ studie av ungdom, idrett og selv-identitet
Katrine Fangen
Mette Bjørn Venold
"På lik linje?" En studie av kvinner og menns karrieremuligheter i IBM.
Annemor Kalleberg
Stig Eliassen og Pål Meland
Nasjonal identitet i statsløse nasjoner. En sammenliknende studie av Skottland og Wales.
Pål Veiden
Vibeke Sky
Fransk selvdefinering og dansk utdefinering. - om Holder og Mariannes plass i Europa.
Pål Veiden
Tina ¯Østberg
Avvik og /eller kulturell minoritet? Døvhet og døve belyst gjennom tre sosiologiske forståelsesmodeller.
Regi Enerstvedt
Toril Presttun
Hva betyr bedret vegtilgjengelighet for næringslivet? Case: Kristiansund fastlandsforbindelse.
Erling Albrechtsen
Ingunn S. Jacobsen
Når hverdagslivet fylles med fremmedhet. Nasjon, kultur og identitet hos norskfødte innvandrerkvinner i Danmark og England.
Elisabeth Fürst
Ellen Kristin Bye
Skolen - stedet der alt kan forebygges? - En evaluering av alkoholforebyggende intervensjonstiltak i grunnskolen.
Ole Jørgen Skog
Agnethe Basma
Ideologi og praksis. En sosiologisk undersøkelse av et barnehjem i Oslo.
Sturla Falch
Dag Roll-Hansen
Arbeidstakeres livskvalitet - en studie av jobbtilfredshet og generelt velvære.
Torbjørn Moum
Anne Aurvoll
Smerte som erfaring - utkast til en sosiologisk forståelse.
Lise Kjølsrød
Sissel Staven
Folketrygden: med vilje og viten. En analyse av hva man har trodd og hva man har visst om folketrygdens økonomiske framtid.
Lars Gulbrandsen
Turid Helene Dahl
"De gode" og "de onde". En analyse av medias bruk av fiendebilder i innvandringsdebatten.
Sigurd Skirbekk
Borghild Godal
Fedre i forandring? En sosiologisk analyse av familiepolitikk, fødselspermisjonsordninger og faderskapet.
Arnlaug Leira
 
Hanne Cecilie Hougen
 
Urbant hverdagsliv. En empirisk undersøkelse av sosiale fellesskap og urbane opplevelser
 
Ragnhild Skogheim
Alvhild K. Myhre
En komparativ studie av kvinner og ledelse
Trond Petersen
Mette Irmgard Snertingdal
"Hvor kommer du fra?" - En sosiologisk analyse av utenlandsadoptertes opplevelse av sitt utseende og sin bakgrunn.
Regi Enerstvedt
Bente Heimtun
Norges image blant tyske turister.
Jens K. Jacobsen
Heidi M. Wold
Kulturelle bilder - kjønn, identitet og relasjoner i -talls film.
Ivar Frønes
Astrid Nyhuus
Arbeidslivets vandrere. En studie av vikarers opplevelse av egen arbeidssituasjon.
Anne-Lise Ellingsæter
Per Ivar Hoel
Internett som kulturelt symbol. Skjønnheten og udyret.
Per Otnes
Ingunn Løvstad Sørensen
"Hadde vi noen påvirkningsmulighet?" Omorganisering i Oslo og Akershus postregion. Konsekvenser - Deltakelse - Tilknytning.
Svein Hovde
Anne Cathrine Ekroll
Hvilket barn skal vi velge? En studie om normvalg ved fordeling av barnehageplasser.
Fredrik Engelstad
Ole-Kristian Vefferstad
Arbeidsmiljø og vernearbeid. En studie av arbeidsmiljøpolitikken i kjemisk industri.
Arvid Fennefoss
Håkon K. Velde
Fellesprosjektet som implementeringsprosess. En case-studie av implementeringen av Fellesprosjektet - et samarbedidsprosjekt i regi av LO, NHO, Arbeidsmarkedsetaten og Aust-Agder fylkeskommune.
Arvid Fennefoss
Marianne Brattland
Kvinner, klær og identitet. Om voksne kvinners bruk av klær som kommunikasjons- og identitetsskapende middel.
Karin Widerberg
Borgny Vold
Fra lydighet til selvstendighet. En sosiologisk analyse av endringer i behandlingsideologi og behandlingspraksis ved diabetes mellitus.
Regi Enerstvedt
Anders Nyberg
Modernisering og Miljøbevegelse. En komparativ undersøkelse av miljøengasjement i Vest-Tyskland, Øst-Tyskland, Norge og Japan.
Randi Lavik
Håvard Rønnevig Bakken
Betalingspraksis i norske husholdninger. En studie av husholdningers håndtering av økonomiske forpliktelser.
Lars Gulbrandsen
Geir Hovland
Integrasjon av unge innvandrere og flyktninger i relasjon til arbeidsmarkedet.
Olaf Foss
Lasse Skjelbostad
Frivillighet og integrering. En studie av to frivillig organiserte integreringsprosjekter.
Katrine Fangen
Linn Heidi N. Lunde
Reklamebarn er ikke som andre barn! En studie av barn i reklame og reklame til barn.
Ivar Frønes
Øyvind Starheim
Å møte veggen. Ein analyse av utereklamen som tekst og materiell.
Oddrun Sæter
Jorun Lunestad
Kunsten å vinne et valg. En studie av velgermobiliseringen til Ungarns Demokratiske Forum frem mot valget i 1990.
Inger Furseth
 
HØSTEN 1997
 
mag.art:
 
Håvard Helland
Hvor fruktbare er sosiologiske modeller av rasjonelle aktører i analyser av moderne samfunn?
Tormod Øia
 
Cand.polit. (1992):
 
Lisbeth Loen
Identitet. Ungdoms identitetsutvikling i dagens samfunn.
Ola Stafseng
Kjærsti Aune
"Et byroms materielle, sosiale og symbolske mening". Youngstorget i en revitalisert prosess.
Ragnhild Skogheim
Ellen Marie Opdhal
"Sinte kvinner og stille menn" "Det norske" sett med andres øyne - modernitet, kjønn og nasjonal identitet.
Karin Widerberg
Tor Opsvik
UFORMELL ¯ØKONOMI OG SYSSELSETTING I SANTIAGO DE CHILE
Grete Brochmann
Bente Svenssen
Akademikeres møte med Arbeidsformidlingskontoret. En kvalitativ studie av arbeidsledige akademikere i Vestfold fylke, høsten 1996.
Lise Kjølsrød
Tori Norheim Larsen
En kamp om anerkjennelse. Hjemmehjelpere og ergo- og fysioterapeuter belyst gjennom en organisasjons-utviklingsprosess.
Marte Feiring
Mona Bråten
"Når kompetanse skal belønnes" en undersøkelse av ulike virkninger av et kompetansebasert lønningssystem i en industribedrift.
Trond Petersen
Kristin Reichborn-Kjennerud
"Gata er mitt galleri"
Oddrun Sæter
Torun Omland
"Fanger i Guds hus - Faremo kan redde". En dokumentasjon og analyse av myndighetenes håndtering av kirkens praksis med kirkeasyl i perioden 1993-1996.
Olaf Aagedal
Kristian Waitz
Ski storsenter - prosessen.
Per Otnes
Brynhild Granås
En opplevelsesstudie av utviklingen av Hurtigrute-museet, Hurtigrutedagen og Hurtigrutens hus på Stokmarknes.
Øystein Nilsen
Kjersti Søyland
Fra stasjonsby til handelssted. - En studie av sosiomateriell og stedsidentitet i Ski.
Øystein Nilsen
Olaug Lise Christiansen
Mobiliseringens muligheter og begrensninger i sentrumskirken. En studie av sentrumskirken, en pinsemenighet på Strømmen.
Inger Furseth
Martin Berg
Kvalitetskriterier og kanondebatt. Bruk av kvalitetskriterier i forhold til litteratur og samfunn: et litteratursosiologisk innblikk i et litterært fagfelt.
Per Otnes
Cecilie Basberg
Omsorgesn vilkår i et kvinnefengsel - en studie av fengselsbetjenters omsorgsarbeid.
Arnlaug Leira
Kristin Haugene
Organisasjonsstruktur, personalopplevelse og effektivitet.
Dag Album
Ottar Ormstad
Trafikksikkerhetsforskningens teoretiske grunnlag. En ulykkesosiologisk studie.
Regi Enerstvedt
Sandra Marie Alford
"Døvhet og indre språk"
Regi Enerstvedt
Are Branstad
Rock og statlige støtteordninger - en tilnærming til emnet "musikk og samfunn".
Katrine Fangen
Sissel Wilsgård
Samordning i administrative rutiner i NSB.Ansvarsrutiner og samordning av dokumenthåndtering på tvers av organisasjonen.
Line Eldring
Torill Enersen
Fra husmoderlige kvinner til travle jenter - En studie av kvinnebildet fremstilt i ukebladet KK i perioden 1946-1995.
Ivar Frønes
Patrick Fosu-Siaw
"Folk beliefs, illness and healing practices: - the case of Guinea worm disease in rural Ghana."
Dag Album
 
 

 

SAMFUNNSGEOGRAF

Kandidat
Hovedoppgavetittel
Veileder
     
Eliassen, Per Hallvard
En komparativ analyse av sukkerproduksjonen i Barbados og Jamaica i perioden 1965–1994.
Jan Hesselberg
Hanssen, Yngvild Berggrav
Brustne drømmer og nye håp. En analyse av betydningen av høyere utdanning på Cuba etter 1990.
Jan Hesselberg
Mathiesen, Henrik Forsberg
Bruk av GIS i fysisk planlegging. En casestudie av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.
Tone Haraldsen
Ness, Eirik Rostad
Bærekraftig utvikling i et sivilisasjonskritisk perspektiv.
Bjørn T. Asheim
Oddum, Jan Ragnar
Boligbygging og intervensjon: en relasjonell tilnærming.
Eric Clark
Roven, Janne
Alternativ handel-bevegelsen. Internasjonal handel og produsenter i Sør.
Jan Hesselberg
Skarpeteig, Margot Igland
Mat, makt og motstand. Matsikkerhet på landsbygda i India.
Jan Hesselberg
Svardal, Siv
Japanske selskapers etableringer i Malaysia, og effekter av disse på landets industriutvikling. En studie av bil-, elektrisitets- og elektronikkindustrien.
Sylvi Endresen
Vestbøstad, Lovise
Kan ny transportinfrastruktur føre til industriell utvikling? Ein teoretisk analyse med Trekantsambandet som empirisk eksempel.
Tone Haraldsen
Wrigley, Charlotte N.E.
Non-governmental organisations (NGOs) and the development of rural women: The case of the 31st December Women's Movement in Ghana.
Sylvi Endresen
Asante, Ernest Yaw
Urbanisation and the Environment: A Case Study of Solid Waste Disposal in Accra.
Jan Hesselberg
Aubynn, Anthony Kwesi
Maladjustment of Development? Macro-development Adjustment and Ghana’s Environment. A Case of the Mining Frontiers of the Western Region.
Jan Hesselberg
Egner, Marit
Forestillinger om Afrika blant niendeklassinger i Oslo
Jan Hesselberg
Eie, Gunnar
En analyse av fertilitet og familieplanlegging i Mauritius 1960–1997.
Jan Hesselberg
Ferrer, Enrique
Norsk forsvarsrelatert IT-industri, En innovasjonsteoretisk undersøkelse av den forsvarsrelaterte telekommunikasjons- og kommando-, kontroll- og informasjonssystemindustrien.
Bjørn T. Asheim
Hansen, Geir Dahle
Jordbruksendring i Nepal. En analyse av sammenhengen mellom landareal, teknologi og arbeid.
Jan Hesselberg
Langdal, Elisabeth Ng
Legemidler – butikk eller helse? Malaysias farmasøytiske industri i lys av landets industri- og helsepolitikk.
Sylvi Endresen
Nessøe, Vigdis
Miljøstrategier og miljøtiltak i norsk treforedlingsindustri fra 1986–1996. To casestudier fra celluloseindustrien.
Bjørn T. Asheim
Norgah, Samuel
Rural electrification as a catalyst for rural development; a force or an illusion? A case study of selected rural settlements in the East Akim District of Ghana.
Jan Hesselberg
Odegard, Jan Thomas Houge
Blåmandag i brasiliansk IT-industri – fra proteksjonisme til liberalisering.
Sylvi Endresen
Omoga, Charles Odhiambo
Causes of land degradation. A case study of Lower Nyakach Division in Kisumu District, Kenya.
Hege Knutsen
Vardund, Aslak
Barrierer mot økonomisk utvikling på Gazastripen.
Jan Hesselberg
 
 
 
 
 

 

 

 

Publisert 12. okt. 2010 08:29 - Sist endret 18. mars 2013 09:10