Årsrapport ISS

Error: Included resource '/iss/om/planer-rapporter/arsrapporter/1997/topptekst.shtml' returned HTTP status code 404

Statistikk og regnskap

STATISTIKK

Sosiologi

Antall studenter 1997

Våren 1997
Høsten 1997
Grunnfag
640
643
Mellomfag
148
120
2. avd. (cand.sociol.)
1
0
Hovedfag (cand.polit.)
463
455
Magistergrad
9
9
Sum
1261
1227Vekttallsproduksjon i 1997
Fag
Antall
kandidater
Vekttall pr. fag
Total vekttall
grunnfag
635
20
12700
mellomfag
195
10
1950
Hovedfag - teori og grunnl.
110
7
770
Hovedfag - metode
88
8
704
Hovedfag - teorispesialisering
59
5
295
hovedfagsoppgave
57
20
740
hovedfag - gen. teori
101
7
707
hovedfag - kval. met.
59
4
236
hovedfag - kvant. met.
11
3
33
hovedfag - teorispes. ny
3
4
12
magistergrad
2
40
80
semesteremne PF
49
10
490
Sum
1369

18717Avsluttende hovedfagseksamener 1997

Våren 1997
Høsten 1997Cand.sociol.
2
-
Cand.polit.
35
22
Magistergrad
1
1
Sum
38
23

Samfunnsgeografi

Antall studenter 1997

Våren 1997
Høsten 1997
Grunnfag
54
72
Samfunnsgeografi for realister
17
26
Mellomfag
60
(ingen undervisning)
Hovedfag (cand. polit.)
103
118

Sum

234

216

Vekttallsproduksjon i 1997
Fag
Antall
kandidater
Vekttall pr. fag
Total vekttall
Grunnfag
90
15
1350
Samfunnsgeografi for realister
15
10
150
Mellomfag
50
10
500
Hovedfag – SGO301
33
5
165
Hovedfag – SGO311-316
35
5
175
Hovedfag – SGO341

5

Hovedfag – SGO342
23
10
230
Hovedoppgave
19
20
380

Sum

265


2950

Avsluttende hovedfagseksamener 1997

Våren 1997
Høsten 1997

M
K
Sum
M
K
SumHovedfag (cand.polit.)
3
4
7
9
3
12


REGNSKAP

SOSIOLOGI

inkl. fellesutgifter og Prosjektforum

1
INNTEKTER1
Lønn fordelt til post 01

15 072 716


overført fra 96

211 589


sum

15 284 305


2
Drift fordelt til post 11

3 662 815


ekstramidler
Salg av kompendier

323 593


diverse inntekter

540 000


Overheadinntekter

16 838


sum

4 543 246INNTEKTER TOTALT


19 827 551

2
UTGIFTER1
Fastlønn
11 315 430


2
Løslønn
3 123 528


3
Drift
4 982 620UTGIFTER TOTALT


19 421 578

OVERFØRT TIL 98


405 973


SAMFUNNSGEOGRAFI
separat ført andel

1
INNTEKTER


4 937 326

2
UTGIFTER1
Fastlønn
3 256 152


2
Løslønn
553 116


3
Drift
938 396UTGIFTER TOTALT
4 747 664

4 747 664

OVERFØRT TIL 98


189 662EKSTERNE FORSKNINGSPROSJEKTER


UTGIFTER1
Lønn & sosiale utgifter
1 210 000


2
Drift
640 400


3
Overhead inkl.inntekter til inst.
119 100UTGIFTER TOTALT
1 969 500

1 969 500


TOTALT VOLUM (inkl. overføring til 98) 26 734 377
Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29