Årsrapport ISS

Error: Included resource '/iss/om/planer-rapporter/arsrapporter/1997/topptekst.shtml' returned HTTP status code 404

Formidling

Populærvitenskapelige artikler

Sosiologi


FORFATTER
TITTEL
UTGITT

Feiring, M.
Om kunnskap og kontroll innen norsk attføringstjeneste -- Attføring og Arbeid Norsk Attføringsforum, Postboks 679, Sentrum, 0106 Oslo. 1997-02; 16 (2) : 15-19
Fixdal, M.C.; Harpviken, K.B.
Landminer - rettferdige våpen i krig? -- Aftenposten. 1997-09-02
Fixdal, M.C.; Harpviken, K.B.
Landminer – kan de vaere et retfaerdig vaaben? -- Udenrigs
Fixdal, M.C.; Harpviken, K.B.
Landminor - Rättferdiga Vapen? -- Internationella Studier. 1997 (3) : 29-32
Harpviken, K.B.
Nobels fredspris 1997: til kampen mot landminer -- Hvor Hender Det?. 1997-12-01; 1997/1998 (15)
Kalleberg, R.
Habermas og kraften i de bedre argumenter -- Aftenposten. 1997-09-18
Skirbekk, S
"Kulturrevolusjonen som spiser sine egne" -- Aftenposten. 1997-01-14
Skirbekk, S
"Ti tesar om nasjonalisme" -- Dag og Tid. 1997-12-19
Skirbekk, S.
Foredrag i Gimle Rotary, mai 1997
Skirbekk, S.
Foredrag, Bærum Mållag, oktober 1997
Widerberg, K.
"Seksualisert våld - färdigforskat ?" -- Bulletine. 1997 (2/97)
Widerberg, K.
"Seksualisert våld under lupen" -- Klassekampen. 1997-09-04


Samfunnsgeografi


Ikke oppgitt


Ledere, kommentarer, anmeldelser

Sosiologi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT

Leira, A.
The Politics of Australian Child Care. From Philanthropy to Feminism. Book Review -- Acta Sociologica. 1997; 40 (3)
Wærdahl, R.
Møte med en heltinne - en personlig beretning -- Sosiolog-nytt (ISSN 0333-3205) Norsk Sosiologforening, Oslo. 1997-10 (3) : 13-17


Samfunnsgeografi


Ikke oppgitt.Deltagelse i radio/TV

Sosiologi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT

Bråten, S.L.; Sjøberg, S.; Melhus, M.
Haldningar til andre sin kunnskap. Faglig-pedagogiske dag ved Universitetet i Oslo. NRK To - Kunnskapskanalen. 1997-04.20
Bråten, S.L.
Dialog med spedbarn - som også viser omsorg -- NRK Radio P2. 1997-11-27
Bråten, S.L.
Du må ikke tro du... NRK1/Vera Kvaal. Serie på tre programmer om kommunikasjons og gruppetilhørighet. NRK 1. 1997-05
Bråten, S.L.
Intervju om spedbarnsforskning. NRK 2 - Sånn er livet. 1997-12-06.
Fangen, K.
NRK Dagsnytt 18 om forbud mot nynazisme, 20. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme i den danske avisa Information, 22. januar
Fangen, K.
Itervju om nynazisme i en annen dansk avis, 23. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme i VG, 25. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme på NRK P2s program Søndagsposten, 26. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme på NRK P3, 27. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme i Morgen bladet, 31. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme i VG, 31. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme i Radio Nova, 3. mars
Fangen, K.
Intervju om nynazisme på NRK P2s program Ukeslutt, 12. april
Fangen, K.
Intervju om nynazisme på TV2 nyhetene
Fangen, K.
Samtale med Jo Benkow om nynazisme etter dokumentarprogram på TV2, 21. april
Fangen, K.
Deltok i TV2s debatt om nynazisme i programmet Holmgang, 22. april
Fangen, K.
Intervju om ungdomsopprør på NRK2s program Midt i smørøyet, 27. september
Fangen, K.
Intervju i Dagblandet ommannsidealer, 24. november
Fangen, K.
Intervju om nynazisme på NRK P2s Dagsnytt 18, 3. desember
Roggen, I.
Intervjuer i WOK, Radio Nova og Fakta P2
Wetlesen, T.S.
Intervju på radio NRK P2 WOK - Kulturkanalens kulørte om kulturformidling i småbarnsfamilierSamfunnsgeografi


FORFATTER
TITTEL
UTGITT

Harpviken, K.B.
Intervju om Taliban, Torkjell Vinje, Radio Nova. 21. Januar, 1997.
Harpviken, K.B.
Intervju om landminer og militær strategi for en opplysningvideo produsert for Norsk Folkehjelp, Arun Gush, Studio Regin, 31. Juli, 1997.
Wessel, T.
Levekårsutviklingen i Groruddalen. Østlandssendingen, NRK. 1997-11
Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29