Error: Included resource '/iss/om/planer-rapporter/arsrapporter/1997/topptekst.shtml' returned HTTP status code 404

EKSTERNT FINANSIERTE FORSKNINGSPROSJEKTER


I løpet av 1997 var instituttet involvert i følgende eksternt finansierte prosjekter. For de fleste prosjektene indikerer bevilgningsbeløpet den totale bevilgning for prosjektet.

Samfunnsgeografi


Prosjekt
Bevilger
Varighet
Bevilgning
Prosjektleder
Liberalisation..India
NUFU
4 år
1 300 000
J.Hesselberg
Delt forskerkurs Rotterd.
NFR
avsl.97
20 000
B.Sæther
Yugoslav Wars
NFR
avsl.98
65 000
V.Einagel
Spanskesyken
NFR
avsl.97
73 000
H.Solerød
EU-forprosjekt
NFR
avsl.97
35 000
B.Asheim
Ind. miljøstrategier 3 nivå
NFR
avsl.2000
244 000
B. Sæther
Læringsprossesser i reg..
NFR
avsl.2000
280 000
R.Samuelsen
Globalization, production...
EC
avsl.99
1 000 000
J.Hesselberg
Geonet, Exchange Program
ERASMUS
avsl.97
70 000
T. Haraldsen
Regional Forandring
NORDPLUS
avsl.97
200 000
T. Haraldsen3 287 000

Sosiologi

Prosjekt
Bevilger
Varighet
Årets bevilgning
Prosjektleder
Osloforskning
Oslo Kommune
permanent
700 000
E.Stabben
Gråsonekonflikter
NFR
avsl.97
120 000
T.Petersen
Fisk-Forvaltning-legitimitet
NFR
avsl.98
25 000
S.Gezelius
Funksjon somatiske sykehus
NFR
avsl.2000?
30 000
D.Album
Høyere utdanning-modul
NFR
avsl.2002
628 000
M.Norli Hansen
Mellom menn...
NFR
avsl.97
120 000
S.Frøberg
Barneovergripere
NFR
avsl.97
120 000
M.Brantsæter
Prosjektforum
Div.organisasjoner
permanent
400 000
J.F. Alfsen
PSO
Div.organisasjoner
permanent?
60 000
R.Kalleberg2 203 000

TOTALT


5 490 000 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29