Valg av instituttleder og nestleder ved ISS

Høsten 2019 skal det velges ny instituttleder og nestleder ved ISS for perioden 2020 - 2023.

Valgkomité

Valgkomiteen er gitt mandat til å finne kandidater til instituttleder- og nestledervalget.

Valgkomiteen har våren 2019 vært i samtale med faste vitenskapelig ansatte for å kartlegge mulige kandidater til høstens planlagte instituttledervalg. 

Valg

Ettersom det foreligger kun ett forslag til instituttleder og nestleder, vil et forenklet valg avholdes iht §13-10 i Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter, ved at instituttstyret foretar instituttledervalget. 

Kandidatene:

Professor Anniken Hagelund, instituttleder

Førsteamanuensis Jemima García-Godos, nestleder

Valg til insituttstyret ved ISS

Høsten 2019 skal det også velges nytt instituttstyre for perioden 2020 - 2023. Valg avholdes i oktober/november. Mer informasjon om prosessen kommer.

 

 

Publisert 12. mai 2015 08:45 - Sist endret 27. mai 2019 13:35