Valg av instituttleder og nestleder ved ISS

Høsten 2019 skal det velges ny instituttleder og nestleder ved ISS for perioden 2020 - 2023.

Valgkomité

Valgkomiteen er gitt mandat til å finne kandidater til instituttleder- og nestledervalget.

Valgkomiteen har våren 2019 vært i samtale med faste vitenskapelig ansatte for å kartlegge mulige kandidater til høstens planlagte instituttledervalg. 

Valg

Ettersom det foreligger kun ett forslag til instituttleder og nestleder, vil et forenklet valg avholdes iht §13-10 i Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter, ved at instituttstyret foretar instituttledervalget. 

Kandidatene:

Professor Anniken Hagelund, instituttleder

Førsteamanuensis Jemima García-Godos, nestleder

Valg til insituttstyret ved ISS

Høsten 2019 skal det også velges nytt instituttstyre for perioden 2020 - 2023. Valg avholdes i oktober/november. Mer informasjon om prosessen kommer.

 

Regelverk

Valgreglement for UiO

Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter

Administrasjonsreglement for ISS

Valgstyret

Førsteamanuensis Lars Klemsdal

Stipendiat Uzair Ahmed

Seniorkonsulent Maren Ringstad

Student Idar Henrik Seem

Valgkomiteen

Professor Anne Lise Ellingsæter

Professor Bjørnar Sæther

Rådgiver Brita Langeid

Student Sigurd Eid Jacobsen

Publisert 12. mai 2015 08:45 - Sist endret 14. jan. 2021 13:37