Innkalling til ekstraordinært møte i instituttstyret ved ISS 28. november 2014

28. november 2014, kl. 13.00 - 14.00, Møterom 241, Harriet Holters Hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 36/2014
Godkjenning av dagsorden
          

Ordinære saker

V-SAK 2
Saksnr. 37/2014
Budsjett ISS for 2015

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 38/2014
Eventuelt
          
Publisert 24. nov. 2014 09:14 - Sist endret 24. nov. 2014 09:29