Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 29. oktober 2014

29. oktober 2010, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 33/2014
Godkjenning av dagsorden
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 34/2014
2. tertialsrapport for ISS

Saksdokumenter ettersendes.

          

Ordinære saker

V-SAK 2
Saksnr. 35/2014
Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som forsker

Saksdokumenter ettersendes.

          
Publisert 21. okt. 2014 09:48 - Sist endret 24. nov. 2014 09:13