Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 17. september 2014

17. september 2014, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 31/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden
          
V-SAK 2
Saksnr. 32/2014
Innstilling av førsteamanuensis i sosiologi

Saksdokumenter ettersendes.

          
Publisert 10. sep. 2014 20:11 - Sist endret 10. sep. 2014 20:30