Innkalling til styreseminar ved ISS 3. september 2014

03. september 2014, kl. 12.15 - 16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 26/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden
          
V-SAK 2
Saksnr. 27/2014
Kunngjøring av stipendiatstilling i sosiologi (SKO1017) i 4 år med 25% pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 28/2014
Oppdatert administrasjons- og styringsreglement for ISS

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 4 Timeregnskapet ved ISS

Saksdokumenter ettersendes.

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 30/2014
Valgt eller tilsatt ledelse ved ISS? Prosessen mot styrebehandling

Saksdokumenter ettersendes.

          
Publisert 27. aug. 2014 12:16 - Sist endret 27. aug. 2014 13:00