Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 13. august 2014

13. august 2014, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 23/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden
          
V-SAK 2
Saksnr. 24/2014
Tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) for tre år

Sakspapirer ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 25/2014
Kunngjøring av ekstern finansiert stipendiatstilling i samfunnsgeografi

Sakspapirer ettersendes.

          
Publisert 7. juli 2014 12:30 - Sist endret 5. aug. 2014 19:53