Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 19. mars 2014

19. mars 2013, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 13/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden
          
V-SAK 2
Saksnr. 14/2014
Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som universitetslektor i samfunnsgeografi (vikariat)

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 15/2014
Vedtakssak: Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 4 Eventuelt
          
Publisert 7. mars 2014 17:40 - Sist endret 10. mars 2014 20:43