Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 26. februar 2014

26. februar 2014, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 10/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 11/2014
3. tertialsrapport for ISS

Saksdokumenter ettersendes.

          

Ordinære saker

V-SAK 2
Saksnr. 12/2012
Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som professor SKO 1404 - åremålsstilling

Saksdokumenter ettersendes.

          
Publisert 19. feb. 2014 13:22 - Sist endret 24. feb. 2014 11:10