Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 29. januar 2014

29. januar 2014, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet (221)

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 1/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden
          
V-SAK 2
Saksnr. 2/2014
Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarabeid

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 3/2014
Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 4
Saksnr. 4/2014
Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 5
Saksnr. 5/2014
Forlenget midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent (SKO1012)

Sakspapirer ettersendes.

          
V-SAK 6
Saksnr. 6/2014
Forlenget midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent (SKO1012)

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 7
Saksnr. 7/2014
Tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO1108)

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 8
Saksnr. 8/2014
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi (SKO1017) for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 9
Saksnr. 9/2014
Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2014-2016

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 10 EVENTUELT
          
Publisert 21. jan. 2014 16:15 - Sist endret 24. jan. 2014 16:38