Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 4. juni 2014

04. juni 2014, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 16/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden
          
V-SAK 2
Saksnr. 17/2014
Møteplan for høsten 2014

Sakspapirer ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 18/2014
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO1017) for fire år med 25% pliktarbeid

Sakspapirer ettersendes.

          
V-SAK 4
Saksnr. 19/2014
Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid

Sakspapirer ettersendes.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 20/2014
Regnskapsrapport for 1. tertial for ISS

Sakspapirer ettersendes.

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 21/2014
Prosessen videre: arbeid med timeregnskapet

Sakspapirer ettersendes.

          

Ordinære saker

V-SAK 5 Eventuelt
          
Publisert 22. mai 2014 13:48 - Sist endret 26. mai 2014 15:36