Protokoll fra møtet instituttstyret ved ISS 17. september 2014

Møtet ble satt 17. september 2014, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.

Til stede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Karen O'Brien, Anne Lise Ellingsæter, Ivar frønes, Jørn Ljunggren, Brita Langeid, Frithjof Fjellstad, Edit Larsen. Sekretær: Dyveke Johnsen.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 31/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

          
V-SAK 2
Saksnr. 32/2014
Innstilling av førsteamanuensis i sosiologi

Vedtak:
A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Anniken Hagelund i stilling som førsteamanuensis(SKO 1011) i sosiologi.
Det forutsettes at hun i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.
B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Hajo Holst i stilling som førsteamanuensis(SKO 1011) i sosiologi.
Det forutsettes at han i løpet av en toårsperiode lærer seg norsk og deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.
C: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Torbjørn Skardhamar i stilling som førsteamanuensis(SKO 1011) i sosiologi.
Det forutsettes at han i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.
Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

          
Publisert 24. sep. 2014 19:44 - Sist endret 24. sep. 2014 20:10