Protokoll fra møtet i instituttstyret ved ISS 13. august 2014

Møtet ble satt 13. august 2014, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.00.

Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Ivar Frønes, Sylvi Endresen, Jørn Ljunggren, Frithjof Fjellstad. Forfall: studentrepresentant for Utviklingsstudier. Sekretær: Inger-Lise Schwab

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 23/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:Innkalling og dagsorden godkjennes.

          
V-SAK 2
Saksnr. 24/2014
Tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) for tre år

Vedtak: Styret ved ISS foreslår overfor fakultetets tilsettingsutvalg å tilsette Carl Christian Abrahamsson i 100 % stilling som universitetslektor (SKO 1009) for en periode på tre år. Starttidspunkt er ikke fastsatt. Dersom Abrahamsson takker nei går tilbudet videre til nr. to.

Dersom nr. to tilsettes forutsettes det at den som tilsettes skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen av stillingen.

          
V-SAK 3
Saksnr. 25/2014
Kunngjøring av ekstern finansiert stipendiatstilling i samfunnsgeografi

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten og vedtar å lyse ut en stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

Utlysningen gjelder under forutsetning av finansiering fra SV-fakultetet.

          
Publisert 22. sep. 2014 08:50 - Sist endret 23. okt. 2014 10:51