Protokoll fra sirkulasjonssak i instituttstyret 27. juni 2014

Møtet ble satt 27. juni 2014, kl. , på sirkulasjon, og hevet kl. .

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 22/2014
Kunngjøring av ekstern finansiert stipendiatstilling i sosiologi

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten og vedtar å lyse ut en stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi/beslektet fagfelt for 4 år med 25 % pliktarbeid.
Utlysningen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          
Publisert 4. juli 2014 14:50 - Sist endret 4. juli 2014 14:54