Protokoll fra møte i instituttstyret 4. juni 2014

Møtet ble satt 04. juni 2014, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.30.

Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Hege Knutsen,Jørn Ljunggren (ikke til stede på V-sak 4), Lasse Gullevåg Sætre, Jorunn Mathy. Forfall: Ivar Frønes. Sekretær: Inger-Lise Schwab

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 16/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:Innkalling og dagsorden godkjennes.

          
V-SAK 2
Saksnr. 17/2014
Møteplan for høsten 2014

Vedtak:
1. 13. august kl. 14.15-16.00
2. 3. september kl. 14.15-16.00
3. 8. oktober kl. 14.15-16.00
4. 29. oktober kl. 14.15-16.00
5. 10. desember kl. 14.15-16.00

          
V-SAK 3
Saksnr. 18/2014
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO1017) for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten og vedtar å lyse ut en stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

          
V-SAK 4
Saksnr. 19/2014
Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter A) Mats Lillehagen og B) Eivind Fjør Grip og C) Maren Toft i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25 % pliktarbeid.

Dersom A) takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 4 osv.

Tiltredelsestidspunkt er foreløpig ikke fastsatt.

Den/De som tilsettes skal ha prøvetid i stillingen.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 20/2014
Regnskapsrapport for 1. tertial for ISS

Økonomiansvarlig Fredrik Emil Olsbu orienterte om 1. tertialsrapport for ISS og redegjorde for hvordan instituttets overskudd planlegges bygget ned over de neste fem årene.

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 21/2014
Prosessen videre: arbeid med timeregnskapet

Styret diskuterte timeregnskapsarbeidet hittil og tar sikte på styreseminar høsten 2014 for å fastslå endelige tiltak med hensyn til spørsmålet om hvordan nåværende timeoverskudd på både individ- og aggregert nivå kan reduseres med permanent virkning. Styrets ressursdisponeringsmyndighet vis a vis instituttets andre organer vil også være på dagsorden.

          
Publisert 9. juni 2014 08:10 - Sist endret 10. juni 2014 11:02