Protokoll fra møte i instituttstyret 26. februar 2014

Møtet ble satt 26. februar 2014, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.00.

Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Ivar Frønes, Terje Wessel, Jørn Ljunggren, Joakim Dyrnes, Lasse Gullevåg Sætre (SGO). Forfall: Oda S. Tranulis (KULKOM). Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 10/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:Innkalling og dagsorden godkjennes.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 11/2014
3. tertialsrapport for ISS

Økonomirådgiver Erik Handelsby orienterte om 3. tertialsrapport for ISS og redegjorde for en reell endring i instituttets handlingsrom som har effekt fremover i langtidsperioden.

          

Ordinære saker

V-SAK 2
Saksnr. 12/2012
Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som professor SKO 1404 - åremålsstilling

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller overfor fakultetets tilsettingsutvalg og Universitetsstyrets tilsettingsutvalg at Fredrik Engelstad forlenges i stilling som professor SKO 1404 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 01.04.2014 – 31.07.2014.

          
Publisert 27. feb. 2014 08:21 - Sist endret 27. feb. 2014 08:31