Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 29. januar 2014

Møtet ble satt 29. januar 2014, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221), og hevet kl. 15.00.

Tilstede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Hege Merete Knutsen, Anne Lise Ellingsæter, Torkild Hovde Lyngstad, Jørn Ljunggren, Lasse Gullvåg Sætre. Sekretær: Målfrid Hoaas

Forfall: Joakim Dyrnes og Oda Skrøvseth Tranulis

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 1/2014
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

          
V-SAK 2
Saksnr. 2/2014
Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarabeid

Merknad: Styret ønsker at det utarbeides retningslinjer for intervjukomiteer.

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Alexander Bern i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25 % pliktarbeid.

Dersom Bern takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

Tiltredelsestidspunkt er foreløpig ikke fastsatt.

Den som tilsettes skal ha prøvetid i stillingen.

          
V-SAK 3
Saksnr. 3/2014
Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Jemima Garcia-Godos i stilling som førsteamanuensis(SKO 1011) i samfunnsgeografi.

Det forutsettes at Garcia-Godos i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

          
V-SAK 4
Saksnr. 4/2014
Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Magne Flemmen i stilling som postdoktor SKO 1352 for fire år med 25 % pliktarbeid i perioden 01.02.2014 – 31.01.2018.

          
V-SAK 5
Saksnr. 5/2014
Forlenget midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent (SKO1020)

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Erik Fossan Rasmussens midlertidige stilling som vitenskapelig assistent SKO 1020 i perioden 01.02.2014 – 30.06.2014.

          
V-SAK 6
Saksnr. 6/2014
Forlenget midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent (SKO1020)

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Mats Lillehagens midlertidige stilling som vitenskapelig assistent SKO 1020 i perioden 01.02.2014 – 28.02.2014.

          
V-SAK 7
Saksnr. 7/2014
Tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO1108)

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Mats Lillehagen til midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) for perioden 01.03.2014 – 31.12.2014. Tilsettingen er forutsatt ekstern finansiering.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

          
V-SAK 8
Saksnr. 8/2014
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi (SKO1017) for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten og vedtar å lyse ut en stipendiatstilling (SKO1017) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

          
V-SAK 9
Saksnr. 9/2014
Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2014-2016

Vedtak: Årsplanen for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2014-2016 godkjennes.

          
V-SAK 10 EVENTUELT
          
Publisert 12. feb. 2014 08:07