2014

Sist endret 12. feb. 2014 08:07 av root@localhost
Sist endret 18. des. 2014 21:20 av Brita Langeid

Møtet ble satt 17. desember 2014 kl. 14.20, styrerom  221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.30.

Til stede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Jørn Ljunggren, Karen O’Brien, Torkild Lyngstad, Matthew R Whiting, Anne Lise Ellingsæter, Frithjof E Fjeldstad. Forfall: Anne Krogstad, studentrepresentant fra utviklingsstudier.  Referent: Brita Langeid

Sist endret 18. des. 2014 21:08 av Brita Langeid
Sist endret 18. des. 2014 20:59 av Brita Langeid