Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 18. desember 2013

18. desember 2013, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet (221)

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 28/2013
Godkjenning av innkalling og dagsorden
          
V-SAK 2
Saksnr. 29/2013
Valg av møteleder

Møteleder velges for sak 3. Instituttleder leder møtet fra og med sak 4.

          
V-SAK 3
Saksnr. 30/2013
Valg av instituttleder og nestleder for perioden 2014-2015

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 4
Saksnr. 31/2013
Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 5
Saksnr. 32/2013
Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i sosiologi

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 6
Saksnr. 33/2013
Møteplan for våren 2014

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 7 Eventuelt
          
Publisert 10. des. 2013 12:35 - Sist endret 11. des. 2013 16:30