Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 20. november 2013

20. november 2013, kl. 14:15 - 15:00, Instituttstyrerommet (221)

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 25/2013
Godkjenning av innkalling og saksliste
          
V-SAK 2
Saksnr. 26/2013
Forslag til budsjett 2014

Saksdokumenter finnes i styrets mappe.

          
V-SAK 3
Saksnr. 27/2013
Forslag på valgkomite, oppnevning av valgstyre og tentativ plan for nyvalg av instituttleder 2014-2015

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 4 EVENTUELT
          
Publisert 5. nov. 2013 11:17 - Sist endret 15. nov. 2013 16:28