Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 30. oktober 2013

30. oktober 2013, kl. 14:15 - 15:00, Instituttstyrerommet (221)

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 23/2013
Godkjenning av saksliste
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 24/2013
Tilsetting av postdoktorer på prosjekter med ekstern finansiering

Saksdokumenter ettersendes.

          
Publisert 23. okt. 2013 15:25 - Sist endret 23. okt. 2013 15:37